2.01.2024

Läckaget i fjärrvärmens stomnät i Karleby har reparerats

I fjärrvärmens stomnät på Patamäkivägen konstaterades ett läckage under efternatten tisdag 2.1.2024.

Läckaget är nu reparerat.

Grundorsaken till skadan var att röret i stomnätet som är byggt 1978 frätts sönder.

Läckaget orsakade ingen större skada för fjärrvärmenätets kunder tack vare att man reagerade snabbt och var förberedd. De enda som blev utan fjärrvärme under avbrottet var 15 industrifastigheter i Patamäki.

Värmeunderskottet som föranleddes av läckaget kunde snabbt täckas med hjälp av fjärrvärmecentralen i Kosil.

Fjärrvärme är ett säkert uppvärmningssätt. Större läckage i fjärrvärmenätet förekommer sällan.

– Orsaken till läckaget i stomnätet undersöks noggrant för att vi i fortsättningen ska kunna förebygga motsvarande problem, intygar Karleby Energis produktionschef Tommi Korpi.

 

Kaukolampo-animaatiokuvitus.jpgI Karleby och Kelviå värms 3 700 fastigheter upp med fjärrvärme: hem, skolor, kontor och industrifastigheter.