Sponsring

Vår verksamhet grundar sig på ansvarsfullhet och vi förutsätter ansvarsfullhet även av våra samarbetspartner. Vi väljer våra samarbetspartner med omsorg. De kan vara idrotts- och kulturgrupper, evenemang, sammanslutningar eller andra objekt.

I våra urvalskriterier betonar vi synlighet. Vårt mål är att öka företagets kändhetsgrad och försäljning. Övriga urvalskriterier är lokal förankring, ansvarsfullhet och partnerskap.

Samarbetsansökningarna lämnas in på blanketten här invid. Fyll i ansökan omsorgsfullt, eftersom det främjar behandlingen av ansökan.

Ansökningarna behandlas två gånger per år: i slutet av februari och augusti.


Sponsringsansökan

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk