Till entreprenören

Lämna in de här till byggtjänsten

  • Blanketten för allmänna uppgifter och nödvändiga bilagor
  • Mätcentralens huvudschema
  • Elplanens situationsplan av vilken framgår kabelrutten på tomten samt mätcentralens placering

Lämna in till Karleby Energinät blanketten för allmänna uppgifter för koppling och mätning av el efter att du installerat anslutningsledningen och mätcentralen. Mätningsbegäran ska lämnas in till byggtjänsten minst en vecka före önskat anslutningsdatum.

Blankett för allmänna uppgifter eller mätningsbegäran >
Bilaga till blanketten för allmänna uppgifter (höghus/radhus) >

Annat att komma ihåg

Entreprenören ska göra en lagstadgad idrifttagningsbesiktning för all elapparatur som entreprenören bygger. För besiktningen ska upprättas ett idrifttagningsprotokoll, som ska överlåtas åt fastighetens innehavare. I elentreprenaden ingår även rådgivning i användningen av elapparaturen. Elsäkerhetsföreskrifterna förutsätter att bruksanvisningarna till elapparaterna överlåts till kunden.

Byggtjänsten

tfn 0800 050 61 eller rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi