Följ med och justera uppvärmningskostnaderna i ditt hem

Det lönar sig att ta kontrollen över kostnaderna för inkommande uppvärmningsperiod genom att först granska hemmets uppvärmningskostnader. Enligt Statistikcentralens undersökningar står uppvärmningen av boendeutrymmen för 64,3 procent av hemmets totala energiförbrukning. Det lättaste sättet att spara i kostnaderna under inkommande uppvärmningsperiod är att följa med den egna energiförbrukningen och att optimera den.

"De som håller koll på sin förbrukning regelbundet klarar att minska sin elanvändning effektivt och målinriktat"

Det lönar sig att börja energisparandet med att utreda nuvarande energiförbrukning. Genom att följa med förbrukningsuppgifterna gör du energisparandet effektivare och mera målinriktat. Det har konstaterats att de som håller koll på sin förbrukning regelbundet klarar att optimera sin elanvändning effektivt och målinriktat.

 • Genom att följa med sina förbrukningsuppgifter är det lätt att märka eventuella toppar i elförbrukningen. Tydliga avvikelser kan vara ett tecken på att exempelvis en apparat har gått sönder.
 • Genom att följa med förbrukningsuppgifterna märker du hur det med små åtgärder är möjligt att betydligt reglera energiförbrukningen.
 • Att minska energiförbrukningen inom boendet är det lättaste sättet att minska ditt klimatavtryck.


Hemmets uppvärmningsform påverkar väsentligt boendeutrymmens uppvärmningskostnader. I eluppvärmda fastigheter kan man förbereda sig på energiförbrukningen, men enligt Karleby Energinäts systemingenjör Heikki Harjanne kan elräkningen för vintermånaderna komma med en överraskning för ägare till en jordvärmepump.

- Jordvärmepumparna har stora resistorer som kopplas in när temperaturen ligger under -25 grader. Då fungerar inte jordvärmen alltså i praktiken utan använder bara elektricitet för uppvärmningen. Det här kan pågå i flera dagar, rent av veckor under kalla vintrar, påpekar Harjanne.

Hur följer jag med min energiförbrukning?

Karleby Energis kunder kan följa med sin förbrukning i kundportalen Kompassen. Efter att ha loggat in i kundportalen ser du en sammanfattning av elförbrukningen och av eventuell fjärrvärmeförbrukning.

 

Kompassi_kulutus_sve.jpg

Förbrukningsuppgifter till och med timme för timme

I Kompassen kan du gå in och se närmare på din förbrukning enligt år, månad, vecka eller dag. Av figuren framgår utetemperaturen samt jämförelsen med föregående period. Med ett klick kan du också överföra förbrukningsuppgifterna i excel för att granska förbrukningen till och med timme för timme. Genom att följa med den timspecifika förbrukningen får du reda på orsaken till dagens förbrukningstopp och eventuellt jämna ut toppen.

 

Kulutus2-SVE.jpg

Fjärrvärmens förbrukningsuppgifter

Det lönar sig att följa med fjärrvärmens förbrukningsuppgifter på samma sätt som elförbrukningen. Du beaktar väl ändå att bara en del av fjärrvärmekunderna har tillgång till timspecifika förbrukningsuppgifter. En del får uppgifterna om förbrukningen på månatlig nivå i samband med fakturan.

Välj värme till produkten som du vill titta på i Kundportalen Kompassen. Du kan välja dina förbrukningsuppgifter enligt år, månad, vecka eller dag. Av fjärrvärmeförbrukningen framgår också användningen av varmt vatten eftersom fjärrvärmen värmer upp vattnet som används i hushållet. Beakta att i fakturan anges fjärrvärmens officiella måttenhet MWh. Den måste divideras med 1000 för att få enheten KWh som syns i Kompassen.

Tips på hur du kan sänka uppvärmningskostnader i ditt hem

När du har lärt dig ha koll på uppföljningen av förbrukningen kan du följa tipsen nedan för att sänka uppvärmningskostnaderna i ditt hem:

 • Kontrollera rumstemperaturerna. Du klarar dig bra med följande temperaturer:
  Vistelserum 20 °C
  Sovrum 18 °C
  Förråd och garage 5-12 °C
  Trapphus och vindfång 17 °C
 • Vädra snabbt med korsdrag när det är kallt väder, håll inte fönster öppna i onödan
 • Byt tätningarna i fönster och dörrar med några års mellanrum
 • Kontrollera termostaternas skick och justeringar
 • Sänk temperaturen på komfortvärmen i badrums- och toalettgolvet
 • Utnyttja i mån av möjlighet komplementvärmekällor (luftvärmepump och spis)
 • Rengör och justera ventilationssystemet. Rengör ventilationssystemets filter och värmeväxlaren minst två gånger per år. Låt en yrkesman kontrollera att systemet är rätt justerat.
 • Ställ in den mekaniska ventilationen på minsta effekt när du inte är hemma. Stäng aldrig av den helt.

Källor: Motiva, Statistikcentralen, energiförbrukning inom boende 2020 och Karleby Energis sakkunniga