Tusentals lampor lyser upp gatorna i Karleby

Karleby Energi ansvarar på centrala Karlebys område för servicen, underhållet och byggandet av gatlampor. Gatlamporna i Karleby ägs av Karleby stad med undantag av lamporna på de vägar som ägs av staten. Trafikledsverket ansvarar för förbättrandet och underhållet av det statligt ägda vägnätet.

Karleby Energi förnyar som bäst styrsystemet för stadens gatubelysning på hela Karlebys område. Enligt uppskattning har alla Karlebys gatlampor överförts till det nya styrsystemet före utgången av 2021. Det nya systemet är funktionssäkrare än det tidigare.

Det finns tiotusentals gatlampor i Karleby stad. I Karleby används i huvudsak tre olika typer av lampor i gatubelysningen: kvicksilverlampor, LED-lampor och högtrycksnatriumlampor. Dessutom används några hundra metallhalogenlampor.

De gamla kvicksilverlamporna byts ut mot energieffektiva LED-lampor när deras livslängd går ut. De orangefärgade högtrycksnatriumlamporna byts i regel mot likadana så att gatornas belysning är enhetlig. Man övergår stegvis i Karleby till att i huvudsak använda LED-lampor.

För närvarande har ca 65–70 procent av kvicksilverlamporna bytts ut mot LED-lampor i centrala Karlebys område. I de anslutna kommunerna har ljuskällan i gatubelysningen i Ullava centrum helt bytts ut till LED-lampor och även i de andra anslutna kommunerna har samma gjorts med en del av belysningen.

Om du märker att en gatlampa har gått sönder eller att det är något fel på gatubelysningen kan du skicka oss e-post på adressen katuvalot@kokkolanenergia.fi eller ringa upp vår kundtjänst, tfn 0800 050 60.

Om Karleby Energi inte ansvarar för servicen av det berörda områdets gatlampor delegerar vi ärendet vidare.