Tusentals lampor lyser upp gatorna i Karleby

Karleby Energi ansvarar på centrala Karlebys område för servicen, underhållet och byggandet av gatlampor. Gatlamporna i Karleby ägs av Karleby stad med undantag av lamporna på de vägar som ägs av staten. Trafikledsverket ansvarar för förbättrandet och underhållet av det statligt ägda vägnätet.

Det finns tiotusentals gatlampor i Karleby stad. I Karleby används i huvudsak tre olika typer av lampor i gatubelysningen: kvicksilverlampor, LED-lampor och högtrycksnatriumlampor. Dessutom används några hundra metallhalogenlampor.

De gamla kvicksilverlamporna byts ut mot energieffektiva LED-lampor när deras livslängd går ut. De orangefärgade högtrycksnatriumlamporna byts i regel mot likadana så att gatornas belysning är enhetlig. Man övergår stegvis i Karleby till att i huvudsak använda LED-lampor.

För närvarande har ca 80 procent av kvicksilverlamporna bytts ut mot LED-lampor i centrala Karlebys område. I de anslutna kommunerna har ljuskällan i gatubelysningen i Ullava centrum helt bytts ut till LED-lampor och även i de andra anslutna kommunerna har samma gjorts med en del av belysningen.

Om du märker att en gatlampa har gått sönder eller att det är något fel på gatubelysningen kan du skicka oss e-post på adressen katuvalot@kokkolanenergia.fi eller ringa upp vår kundtjänst, tfn 0800 050 60.

Om Karleby Energi inte ansvarar för servicen av det berörda områdets gatlampor delegerar vi ärendet vidare.

Frågor om gatubelysningen i Karleby?

Varför lyser gatlyktorna på dagen eller är släckta på natten?

I huvudsak av två olika skäl. Den vanligaste orsaken är att gatlyktorna genomgår sådant servicearbete som förutsätter att de är påslagna. Sådana servicearbeten är exempelvis byte av lampor eller felsökning. En annan orsak är en störning i styrsystemet eller i styranordningen. Det här är också en orsak till att gatlyktorna ibland inte börjar lysa när det blir mörkt. Dessutom kan belysningen släckas nattetid för att spara energi.

Ska jag meddela om jag upptäcker ett fel?

Om du märker att en gatlykta är sönder eller att det är något problem med belysningen kan du i första hand skicka e-post till adressen katuvalot@kokkolanenergia.fi. Om saken gäller allvarlig fara, exempelvis kollision med stolpe, lönar det sig att ringa upp elnätets felanmälan, tfn (06) 822 0800.

Vem administrerar gatubelysningen?
Karleby stad äger gatlyktorna och ansvarar exempelvis för beslut om byggande av nya gatlyktor och om förnyande av dem.

Karleby Energi ansvarar för gatlyktornas service, underhåll och byggande.

Vem kan jag kontakta i ärenden som gäller gatubelysningen?

Karleby Energi: Anmälan om fel och störningar
Karleby stad: Infrastruktur, byggande och underhåll samt andra ärenden som gäller gatubelysningen