Avtalsvite för tidsbestämt elavtal

Det är möjligt att säga upp ett tidsbestämt elavtal under pågående avtalsperiod genom att betala ett avtalsvite. Ett villkor för uppsägningen är ett avtalsvite som är 20 procent av den återstående avtalsperiodens uppskattade helhetsfakturering, dock minst 50 euro inklusive 24 procent i mervärdesskatt. Det här rör bara gällande tidsbestämda avtal som ingåtts åren 2021—2022.

Hur ska jag gå till väga om jag vill säga upp avtalet?

  • Kontakta vår kundtjänst
  • Vår kundtjänst räknar ut det uppskattade avtalsvitet
  • Om du godkänner avtalsvitets storlek skickar vi dig en faktura på avtalsvitet
  • Om avtalet ingåtts av två personer behöver vi också den andra personens bekräftelse på att avtalsvitet godkänns.
  • Efter att du betalat avtalsvitet lämnar du in ett kvitto på betalningen till vår kundtjänst så säger vi upp avtalet.

Du beaktar väl när du ingår ett nytt elavtal att det inleds genast efter att det gamla avtalet upphör att gälla. På så sätt tryggar du oavbruten tillgång till el.