Följ din energiförbrukning

Karleby Energis kunder kan följa med sin förbrukning i kundportalen Kompassen. Efter att ha loggat in i kundportalen ser du en sammanfattning av elförbrukningen och av eventuell fjärrvärmeförbrukning.

Logga in Kundportalen Kompassen

Anvisningar för användning av Kompassen >

 

Kompassi_kulutus_sve.jpg

Förbrukningsuppgifter till och med timme för timme

I Kompassen kan du gå in och se närmare på din förbrukning enligt år, månad, vecka eller dag. Av figuren framgår utetemperaturen samt jämförelsen med föregående period. Med ett klick kan du också överföra förbrukningsuppgifterna i excel för att granska förbrukningen till och med timme för timme. Genom att följa med den timspecifika förbrukningen får du reda på orsaken till dagens förbrukningstopp och eventuellt jämna ut toppen.

 

Kulutus2-SVE.jpg

Fjärrvärmens förbrukningsuppgifter

Det lönar sig att följa med fjärrvärmens förbrukningsuppgifter på samma sätt som elförbrukningen. Du beaktar väl ändå att bara en del av fjärrvärmekunderna har tillgång till timspecifika förbrukningsuppgifter. En del får uppgifterna om förbrukningen på månatlig nivå i samband med fakturan.

Välj värme till produkten som du vill titta på i Kundportalen Kompassen. Du kan välja dina förbrukningsuppgifter enligt år, månad, vecka eller dag. Av fjärrvärmeförbrukningen framgår också användningen av varmt vatten eftersom fjärrvärmen värmer upp vattnet som används i hushållet. Beakta att i fakturan anges fjärrvärmens officiella måttenhet MWh. Den måste divideras med 1000 för att få enheten KWh som syns i Kompassen.

Kaukolammon-kulutus-swe.jpg