Systemet för informationsutbyte, Datahub, visar uppgifter om konsumtionen med upp till 15 minuters noggrannhet

Du kan följa din egen energiförbrukning via energibolagens egna portaler och dessutom via det centraliserade systemet för informationsutbyte, Datahub. I och med ibruktagandet av Datahub samlas elbolagens klientuppgifter i ett system och uppgifter utbyts i realtid och snabbt mellan olika bolag.

Vad är Datahub?

Datahub är ett centraliserat system för informationsutbyte för utbyte av data för detaljhandelsmarknaden för el och lagrar information om ca 3,8 miljoner elförbrukningsplatser. Datahub används av ca 80 distributionsnätsbolag och 80 elförsäljningsbolag som ansvarar för elöverföringen. Systemet ger alla behöriga parter säker, rättvis och aktuell tillgång till uppgifter. Datahub administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag till Fingrid.

Kan jag gå in och se på mina uppgifter i Datahub?

Du kan gå in och se på dina elförbrukningsplatsers kund- och förbrukningsuppgifter via Datahubs kundportal. Du kan se din förbrukning enligt månad, dag eller timme. I och med nya Datahub 2.0 syns förbrukningen i kundportalen t.o.m. med 15 minuters noggrannhet.

Det gemensamma systemet främjar också fullständigt utnyttjande av smarta nät och smarta mätare samt möjliggör också utveckling av nya applikationer till nytta för elförbrukare, exempelvis för energibesparing eller förbrukningsövervakning. 

Fingrid-SVE.jpg

Övergång till kvartsvis mätning

För närvarande kan förbrukningen granskas med en timmes noggrannhet exempelvis i Karleby Energis kundportal Kompassen. I och med nya Datahub 2.0 övergår vi i mätningen av elförbrukningen till en mätningsperiod på 15 minuter. Förändringen kommer att gälla balansavräkningen mellan elförsäljare, producenter och överföringsbolag.

— Distributionsnätens balansavräkning med 15 minuters tidsupplösning tas i bruk fr.o.m. 22.5.2023. För närvarande medför det här ingen förändring för kunderna eller prissättningen av el, berättar Karleby Energinäts systemchef Stefan Finnilä.

På Karleby Energinäts område kan största delen av mätarna redan nu övergå till en mätningsperiod på 15 minuter, men en del av mätarna byts ut på grund av förändringen. Utbytet av mätare pågår som bäst och under övergångsperioden är det ännu möjligt att ge timmätningsuppgifter.

— Alla Karleby Energinäts mätningar kommer inom två år att bytas till kvartsvis mätning, fortsätter Finnilä.