Det är lätt att ansluta din fastighet till fjärrvärme

En fastighet som ligger i närheten av fjärrvärmenätet kan anslutas till fjärrvärmen. Tillsammans med Karleby Energis personal är det lätt och smidigt att planera byggtidtabell och dragningen av anslutningsledningen. Vi granskar alltid planer, dimensioneringen och installationen av ny fjärrvärmeutrustning och ger anvisningar om användning av den.

Vi strävar efter att bygga fjärrvärmenät i nya bostadsområden i centrala Karleby, och det befintliga nätverket byggs ut enligt efterfrågan men på ett lönsamt sätt.

Det är lätt för dig att ansluta din fastighet till fjärrvärme. Vi bygger anslutningsledningen med tillhörande markarbeten samt installerar mätanordningarna i det tekniska utrymmet efter att värmefördelningscentralen installerats. Vi sköter också alltid idrifttagningen av fjärrvärmen och ger anvisningar om användningen av utrustningen. Beakta att det är kunden som skaffar värmefördelningscentralen ifall man inte beställt det nyckelfärdiga paketet.

Ta kontakt med oss så utreder vi om fjärrvärmenätet sträcker sig till ditt område.

 

Anslutningskostnader

Anslutningskostnaderna för fjärrvärme utgörs av anslutningsavgift och inköps- och installationskostnaderna för värmeväxlaren. Anslutningsavgiften faktureras på separat faktura på i avtalet angivet datum. 

 Be om offert digitalt via rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi eller ring vår byggtjänst på tfn 0800 050 61.

Du binder dig inte till något genom att be om en offert.

 

Det nyckelfärdiga paketet är ett smidigt sätt att ansluta sig till fjärrvärme!

Vi erbjuder fjärrvärme i form av ett nyckelfärdigt paket för småhus i vilka uppvärmningsformen byts och vilka finns invid gator där en fjärrvärmeledning redan byggts. Är du intresserad av att byta till fjärrvärme? Vi kan ge dig en individuell och kostnadsfri beräkning på hur mycket du kan spara med fjärrvärme i uppvärmningskostnader i ditt hem. Dessutom visar beräkningen hur snabbt investeringen i fjärrvärme betalar sig tillbaka.

Det kostnadsfria värderingsbesöket och beräkningen binder dig inte på något sätt, utan detta är en tjänst som företaget ägt av invånare i Karleby erbjuder dig.

Det nyckelfärdiga paketet innehåller allt du behöver

  • Fjärrvärmeanslutningen
  • Värmefördelningscentralen
  • Installationen
  • Handledning i användningen av utrustningen

Vi har tiotals år av erfarenhet av fjärrvärme och har därför kompetensen att välja en driftsäker värmefördelningscentral som är lätt att använda. Jämfört med många andra uppvärmningsformer är fjärrvärme en mycket driftsäker och hållbar uppvärmningsform.

Övergången till fjärrvärme är en långtidsinvestering i det egna hemmet och ofta höjer investeringen också bostadens värde. Vår kostnadsfria beräkning berättar för dig hur snabbt investeringen betalar sig tillbaka i form av lägre uppvärmningskostnader.

Blev du intresserad? Fråga vår byggtjänst mera om det nyckelfärdiga paketet!

Fyll i nedanstående Kontakta oss-blankett så kontaktar vi dig. Du kan också ringa vår byggtjänst 0800 050 61 eller skicka e-post till adressen rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi.

 

Anslutning till Karleby Energis fjärrvärmenät

Ta kontakt med vår byggtjänst 0800 050 61 eller rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi. Vi berättar samtidigt mera och ger en offert på anslutningen.


Ansök om understöd för byte till fjärrvärme

Man kan ansöka om hushållsavdrag för kostnader vid byte till fjärrvärme vad gäller anslutningsavgiften samt installationsarbetet i värmefördelningscentralen. Vid byte av uppvärmningsform från oljeuppvärmning till fjärrvärme kan man endera ansöka om hushållsavdrag eller statsunderstöd.

Statsunderstöd för avstående från oljeuppvärmning

Ägare till småhus (egnahemshus / parhus) kan ansöka om statsunderstöd för avstående från oljeuppvärmning. Understödet kan uppgå till 4 000 euro om oljeuppvärmning ersätts med fjärrvärme. Understöd kan ansökas för ett projekt för vilket kostnader uppkommit efter 1.6.2020.

Understöd kan inte ansökas samtidigt med hushållsavdrag.

Bekanta dig med statsunderstödets villkor >

Hushållsavdrag för övergång till fjärrvärme

En privatperson har möjlighet att ansöka om hushållsavdrag då uppvärmningsformen byts till fjärrvärme.

Hushållsavdrag kan fås för fjärrvärmens anslutningsavgift samt för installationsarbeten i värmefördelningscentralen.

Läs mera om hushållsavdrag >