Anslutning till fjärrvärme

En fastighet som ligger i närheten av fjärrvärmenätet kan anslutas till fjärrvärmen. Tillsammans med Karleby Energis personal är det lätt och smidigt att planera byggtidtabell och dragningen av anslutningsledningen. Vi granskar alltid planer, dimensioneringen och installationen av ny fjärrvärmeutrustning och ger anvisningar om användning av den.

Vi strävar efter att bygga fjärrvärmenät i nya bostadsområden i centrala Karleby, och det befintliga nätverket byggs ut enligt efterfrågan men på ett lönsamt sätt.

Det är lätt för dig att ansluta din fastighet till fjärrvärme. Vi bygger anslutningsledningen med tillhörande markarbeten samt installerar mätanordningarna i det tekniska utrymmet efter att värmefördelningscentralen installerats. Vi sköter också alltid idrifttagningen av fjärrvärmen och ger anvisningar om användningen av utrustningen. Beakta att det är kunden som skaffar värmefördelningscentralen ifall man inte beställt det nyckelfärdiga paketet.

Kontrollera på fjärrvärmekartan om det redan finns fjärrvärmenät i närheten av ditt hem. Om du är osäker kan du kontakta oss så utreder vi saken åt dig.

Läs mera: Fjärrvärmekarta

Det nyckelfärdiga paketet är ett smidigt sätt att ansluta sig till fjärrvärme!

Det nyckelfärdiga paketet är ett smidigt sätt att ansluta sig till fjärrvärme!

Vi erbjuder fjärrvärme i form av ett nyckelfärdigt paket för småhus i vilka uppvärmningsformen byts och vilka finns invid gator där en fjärrvärmeledning redan byggts. Är du intresserad av att byta till fjärrvärme? Vi kan ge dig en individuell och kostnadsfri beräkning på hur mycket du kan spara med fjärrvärme i uppvärmningskostnader i ditt hem. Dessutom visar beräkningen hur snabbt investeringen i fjärrvärme betalar sig tillbaka.

Det kostnadsfria värderingsbesöket och beräkningen binder dig inte på något sätt, utan detta är en tjänst som företaget ägt av invånare i Karleby erbjuder dig.

Det nyckelfärdiga paketet innehåller allt du behöver

 • Fjärrvärmeanslutningen
 • Värmefördelningscentralen
 • Installationen
 • Handledning i användningen av utrustningen

Vi har tiotals år av erfarenhet av fjärrvärme och har därför kompetensen att välja en driftsäker värmefördelningscentral som är lätt att använda. Jämfört med många andra uppvärmningsformer är fjärrvärme en mycket driftsäker och hållbar uppvärmningsform.

Övergången till fjärrvärme är en långtidsinvestering i det egna hemmet och ofta höjer investeringen också bostadens värde. Vår kostnadsfria beräkning berättar för dig hur snabbt investeringen betalar sig tillbaka i form av lägre uppvärmningskostnader.

Blev du intresserad? Fråga vår byggtjänst mera om det nyckelfärdiga paketet!

Fyll i nedanstående Kontakta oss-blankett så kontaktar vi dig. Du kan också ringa vår byggtjänst 0800 050 61 eller skicka e-post till adressen rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi.

Krav på det tekniska utrymmet

Mätcentralen och värmefördelningscentralen placeras i regel i ett separat tekniskt utrymme som gärna får vara isolerat. Det tekniska utrymmet placeras på den sida av huset där fjärrvärmens distributionsledning är placerad eller på bredvidliggande gavel, så nära distributionsledningen som möjligt.

Det går lätt att installera systemet även i små utrymmen såväl i nya som gamla fastigheter, eftersom värmefördelningscentralen inte kräver mycket plats. Samtidigt frigörs utrymme för andra behov. I vilket fall som helst nås det bästa resultatet med omsorgsfull planering.

Anslutningskostnader

Anslutningskostnaderna för fjärrvärme utgörs av anslutningsavgift och inköps- och installationskostnaderna för värmeväxlaren. Anslutningsavgiften faktureras på separat faktura på i avtalet angivet datum. Anslutningsavtalet ska vara gjort före grundarbetena och monteringen av stigröret.

Vi gör en offert på fjärrvärmeanslutningen utgående från grundläggande uppgifter om byggnaden. Be om offert digitalt via rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi eller ring vår byggtjänst på tfn (06) 828 9294.

Du binder dig inte till något genom att be om en offert.

Hushållsavdrag för renoveringsobjekt

Konsumenter har möjlighet att få hushållsavdrag för Karleby Energis arbetsandel vid byte av uppvärmningsform. Läs mera om hushållsavdrag på webbplatsen Skatt.fi.

Anslutning till Karleby Energis fjärrvärmenät:

 • Kontakta vår byggtjänst (06) 828 9294 eller rakentajapalvelu(a)kokkolanenergia.fi. Vi berättar mer och gör en offert på anslutningen.
 • Leverera kopior på husets plan-, genomskärnings- och situationsplan till vår byggtjänst, om du har tillgång till dem. I annat fall uppskattar vi den volym som ska värmas upp utgående från de uppgifter du meddelar.
 • För parhus och större objekt behöver vi också VVS-planerna
 • Vi utarbetar ett anslutningsavtal för dig, i vilket vi fastställer bl.a. startdatum för värmeförsörjningen och storleken på anslutningsavgiften.
 • Beställ en så kallad vertikalkrök i god tid, minst tre dagar innan grundarbetet inleds.
 • I anslutningsavgiften ingår montering av fjärrvärmeledningarna med tillhörande grävarbete i vertikalkröken samt installation av mätningsanordningarna i det tekniska utrymmet.
 • Anskaffning av värmefördelningscentral (värmetransportörer) och övriga uppvärmningsanordningar hör till den som ansluter sig.