Kundanvisningar för användning av den elektroniska kundportalen Kompassen

Kompassen är Karleby Energis elektroniska kundportal på webben. Kompassen ersätter vår tidigare Online-kundtjänst. Med hjälp av Kompassen får du kundservice på webben. Via Kompassen kan du till exempel hantera dina kunduppgifter och teckna eller avsluta ett elavtal med oss.


Inloggning

Du kan logga in på Kompassen på två sätt: med nätbankskoder eller mobilt id. 

Logga in på Kompassen: https://kompassi.kokkolanenergia.fi/Login?lang=swe

Logga in med nätbankskoder

Om du har tillgång till nätbank kan du logga in på Kompassen med dina nätbankskoder. Inloggningssättet beror på de alternativ som din nätbank erbjuder. Du har alltså tillgång till alla de vanliga inloggssätten som dina nätbankskoder möjliggör. Genom att logga in på Kompassen med dina nätbankskoder får du omfattande rättigheter att hantera dina kunduppgifter.

Logga in med mobilt id

Om du har tillgång till mobilt id via din teleoperatör kan du logga in på Kompassen med hjälp av det. Mobilt id är ett enkelt och tryggt sätt att logga in på nättjänster med din mobiltelefon och en kod. Du kan ta i bruk mobilt id till exempel genom att ta kontakt med din teleoperatör. Genom att logga in på Kompassen med mobilt id får du omfattande rättigheter att hantera dina kunduppgifter.

Företagskundens inloggning i Kompassen

Man kan gå in och se på företagets uppgifter centraliserat i kundportalen Kompassen. För det här gör vi en fullmakt för företagets anställda, eftersom inloggningen i nya Kompassen sker i första hand med mobilt bank-id eller nätbankskoder.

Meddela vår kundtjänst med e-post (asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi) företagets uppgifter eller de objekt / aktiebolag som omfattas av fastighetsförvaltning för att kunna lägga till rättigheterna för användning av kundportalen Kompassen. För fullmakten behöver vi namn, personbeteckning och mobiltelefonnummer. Om företaget har flera förbrukningsplatser för vilka rättigheter behövs kan du meddela dem samtidigt så lägger vi till dem på samma gång.

Meddela oss också om du vill avsluta fullmakten.

I Kompassen kan företaget gå in och granska bland annat:

- elförbrukningen och -kostnaderna
- fjärrvärmeförbrukningen och -kostnaderna
- fakturor
- betalningar

Teckna elavtal

Om du vill teckna ett nytt elavtal på en ny adress kan du göra det genom att klicka på rubriken ”Ingå Elavtal” som du hittar i den övre menyn i Kompassen. Kompassen ger dig tydliga instruktioner efter att du klickat på länken. Om du vill jämföra våra elprodukter går det lättast på Karleby Energis webbplats på adressen https://www.kokkolanenergia.fi/se/el/

Adressuppgifterna i ett nytt elavtal

Adressuppgifterna i ett nytt elavtal måste skrivas i rätt form så att elförbrukningsplatsen kan hittas i systemet. Adressens preciseringsfält kan lämnas tomt.

Nedan exempel på rätt skrivform:


Avslutande av avtal

Du kan avsluta ditt avtal genom att logga in på Kompassen och välja rubriken Kunduppgifter i den övre menyn.

Under rubriken Kunduppgifter hittar du alla dina avtal. Öppna ditt elförsäljningsavtal genom att klicka på det. Då du har klickat på avtalet ser du knappen ”Gör Flyttningsanmälan”. Genom att klicka på knappen kan du meddela oss att du vill avsluta avtalet. Du behöver inte avsluta elnätsavtalet separat.


Uppföljning av förbrukningsuppgifterna

Du kan gå in och titta närmare på din förbrukning genom att i Kompassen öppna fliken Förbrukning. Där kan du välja produkt och den tidsperiod för vilken du vill titta på förbrukningsuppgifterna.

Beakta att för närvarande syns fjärrvärmens förbrukningsuppgifter i kilowattimmar (kWh). Därför måste siffran divideras med 1 000 för att få enheten megawattimme (MWh), alltså den enhet enligt vilken fjärrvärmen faktureras.


Flyttanmälan

Om du loggar in med bankkoder eller mobil ID kan du göra flyttanmälan i kundtjänsten Kompassen.

Du hittar alla dina kontrakt under rubriken Kunduppgifter. Öppna elförsäljningskontraktet genom att klicka. Då du klickat, öppnas "Gör flyttanmälan" -knappen, med vilken du kan meddela att kontraktet tar slut. Du behöver inte skilt avsluta ett elnätsavtal.