Du som bygger, kom ihåg att beställa elanslutning och fjärrvärme till ditt nya hem!

Karleby Energi hjälper dig med hemmets alla energifrågor. Vi har sammanställt de olika stegen i anknytning till el- och fjärrvärme under byggandet samt behövliga anvisningar och blanketter.

Vår byggtjänst hjälper dig i alla ärenden som gäller anslutning till el- och fjärrvärmenätet. Ta kontakt eller boka tid via tidsbokning på nätet.

Byggtjänst

tfn 0800 050 61 eller rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi

 

Anslutning till elnätet

Karleby Energinät överför pålitligt el till Karlebys tätortsområde. Boka tid till vår byggtjänst i god tid när du börjar planera byggandet.

Läs mera om anslutning till elnätet >
Beställ elanslutning >

Beställ kabelvisning före grävning

Innan grävarbetet inleds måste det utredas om det är tryggt att gräva på tomten. Kabelvisning eller förfrågningar om kabelplacering ska beställas minst fem vardagar före visning. För brådskande visning tar vi ut en avgift enligt prislistan.

Beställ kabelvisning >

Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är en bekymmersfri, lätt och förmånlig uppvärmningsform för ditt nya hem. Vi erbjuder fjärrvärmeapparaturen och -anslutningen på avbetalning till priset 59,90 € / månad. Under avtalsperioden ansvarar Karleby Energi för servicen av värmefördelningscentralen och för eventuella reservdelar.

Ladda ner broschyren om fjärrvärme för nybyggare >

Till fjärrvärme kan anslutas de fastigheter som ligger nära ett fjärrvärmenät. Vi strävar efter att kunna bygga ett fjärrvärmenät till egnahemsområden som anläggs inom centrala Karlebys område. Kontakta vår byggtjänst (tfn 0800 050 61 eller e-post rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi) för att utreda om ditt nya hem eventuellt kan anslutas till fjärrvärmenätet.

Läs mera om fjärrvärme och om anslutning till fjärrvärmenätet >

Elavtal

Objektet ska ha ett gällande elförsäljningsavtal så att el kan kopplas till elanslutningen.

Bekanta dig med Karleby Energis elavtal >

Andra länkar

Karleby stads sidor till byggare >
Motivas tips till energieffektivt byggande >