Koldioxidneutral närvärme - miljövänligt

Genom att välja Hile, den koldioxidneutrala fjärrvärmeprodukten, värmer du upp ditt hem miljövänligt och till 100 % koldioxidneutralt. Hile har producerats med förnybara bränslen eller genom att utnyttja spillvärme från industrin. Med detta val minskar du lätt ditt koldioxidavtryck.

Alla Karleby Energis fjärrvärmekunder, som har ett gällande anslutningsavtal för fjärrvärme med Karleby Energi inom området för centrala Karlebys fjärrvärmenät, kan välja uppdateringen till miljövänlig fjärrvärme.

Vad är koldioxidneutral fjärrvärme?

I produktionen av den koldioxidneutrala närvärmeprodukten Hile används förnybara bränslen eller spillvärme från industrin. Bränslet som används i produktionen är träbaserat och klassificeras som koldioxidneutralt råmaterial tack vare sin förnybarhet. Dessutom utnyttjas spillvärme som bildas i den lokala industrin i produktionen av koldioxidneutral fjärrvärme.

Närvärme som bekräftas med ursprungsgaranti

Fjärrvärmekunden kan få en bekräftelse på koldioxidneutral närvärmes ursprung med hjälp av ursprungsgarantin för energi. Det använda bränslets och den utnyttjade spillvärmens produktionsmängder kontrolleras och bekräftas årligen vid en extern inspektion. Med hjälp av ursprungsgarantier bevisas att koldioxidneutral närvärme har producerats med förnybara energikällor eller spillvärme. Ursprungsgarantierna säkerställs årligen genom att ”annullera” den mängd ursprungsgarantier som motsvarar mängden såld energi. Iakttagandet av lagen om ursprungsgarantier för energi övervakas i Finland av Energimyndigheten.

Här kan du bekanta dig med certifikatet som Inspecta Sertifiointi Oy beviljade år 2021.  

Fjärrvärmekunden kan beställa certifikatet för koldioxidneutral närvärme genom att skicka en begäran till adressen rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi.

Prissättning av produkten

De gällande energiavgifterna för koldioxidneutral närvärme finns i fjärrvärmeprislistan. Därtill debiteras grundavgiften för fjärrvärme enligt gällande prislista.

Bekanta dig med fjärrvärmens prislista >

FRÅGA MERA:
Tfn 0800 050 61 / rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi
eller fyll i beställningsblanketten nedan.


Beställ fjärrvärmeprodukten Koldioxidneutral närvärme

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Fyll i fälten nedan om värmeförbrukningsplatsen är en annan än i adressuppgifterna.