Koldioxidneutral närvärme - miljövänligt

Genom att välja Hile, den koldioxidneutrala fjärrvärmeprodukten, värmer du upp ditt hem miljövänligt och till 100 % koldioxidneutralt. Hile har producerats med förnybara bränslen eller genom att utnyttja spillvärme från industrin. Med detta val minskar du lätt ditt koldioxidavtryck.

Alla Karleby Energis fjärrvärmekunder, som har ett gällande anslutningsavtal för fjärrvärme med Karleby Energi inom området för centrala Karlebys fjärrvärmenät, kan välja uppdateringen till miljövänlig fjärrvärme.

Vad är koldioxidneutral fjärrvärme?

I produktionen av den koldioxidneutrala närvärmeprodukten Hile används förnybara bränslen eller spillvärme från industrin. Bränslet som används i produktionen är träbaserat och klassificeras som koldioxidneutralt råmaterial tack vare sin förnybarhet. Dessutom utnyttjas spillvärme som bildas i den lokala industrin i produktionen av koldioxidneutral fjärrvärme.

Karleby Energi följer upp försäljningsvolymen av koldioxidneutral närvärme. En extern kontrollanstalt kontrollerar och bekräftar årligen hur mycket bränsle används och spillvärme utnyttjas i produktionen av koldioxidneutral närvärme. Du kan bekanta dig här med certifikatet som Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat.

Prissättning av produkten

De gällande energiavgifterna för koldioxidneutral närvärme finns i fjärrvärmeprislistan. Därtill debiteras grundavgiften för fjärrvärme enligt gällande prislista.

Bekanta dig med fjärrvärmens prislista >

FRÅGA MERA:
Tfn 0800 050 61 / rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi
eller fyll i beställningsblanketten nedan.


Beställ fjärrvärmeprodukten Koldioxidneutral närvärme

Fyll i fälten nedan om värmeförbrukningsplatsen är en annan än i adressuppgifterna.