Laddningsstationer för elbilar – sex  laddninsstationer på centrala platser i Karleby

Karleby Energi har sex laddningsstationer för elbilar i Karleby. Fem av dem finns i centrala Karleby och en i Kelviå. Högeffektsladdstationen på Heinolaområdet är avsedd för fyra bilat och har en effekt på 250 kilowatt. De andra laddningsstationerna har en effekt på 22 kilowatt och har två laddningsplatser för elbilar.

Laddningsstationerna finns på de här adresserna:

  • Östra Kyrkogatan 12 (Parkeringsplatsen mittemot stadskyrkan)
  • Östra Kyrkogatan 4 (Matkahuoltos kvarter)
  • Salutorget 2 (Torgparkering)
  • Förrådsvägen 3 (Karleby Energis huvudkontor)
  • Kauppakaari 2 (högeffektsladdstation på parkeringsplatsen vid Työkaluässä)
  • Kelviåvägen 24 (tidigare ämbetshuset i Kelviå)

Betalningen lyckas bäst med Virtas mobilapplikation som kan laddas ner eller med RFID-nyckeltagg och laddningskort.

Laddningskortet och nyckeltaggen kan beställas av Virta Virta i samband med registreringen.

Virtas mobilapplikation kan laddas ner både från Google Play -butiken och Appstore.

Något att fråga eller problem med laddningsstationen för elbilar? Kontakta Virtas kundtjänst.