Avbrottskarta och råd vid strömavbrott

Vi arbetar kontinuerligt för att vår leveranssäkerhet ska vara så hög som möjligt. Ibland överraskar dock naturen eller andra faktorer, och därför berättar vi hur du ska göra vid ett elavbrott.

Från vår avbrottskarta kan du få information om planerade och pågående avbrott.

Avbrottskarta >

Ring omedelbart vårt felanmälningsnummer (06) 822 0800, som betjänar 24/7, om du vet något om en orsak till ett elavbrott eller var ett fel finns.

Vid omfattande störningar, då elavbrott förekommer på stora områden, kan reparationsarbetena ta lång tid. Det är bra att vara förberedd även på sådana situationer, till exempel med hjälp av handboken Pahasti poikki . (PDF)