Skip to main content

Varför välja Surffari-elavtal?

Med Surffari-avtalet kan du dra nytta av växlingarna i marknadspriset på el. Surffari-avtalet passar dig som aktivt vill följa med utvecklingen av marknadspriset på el och styra din elförbrukning i enlighet med det. Du kan följa de skattefria marknadspriserna via den nordiska elbörsen Nord Pools sidor timme för timme. Följande dags spotpriser publiceras redan föregående dag ungefär klockan 14.00, så du kan planera din kommande elförbrukning efter dygnets billigaste timmar och optimera din förbrukning enligt marknadspriset.


Surffari-avtalet är ett elavtal som gäller tillsvidare. Priset utgörs av ett spotpris som varierar varje timme, marginal (0,31 c/kWh) och grundavgift. Medelpriset på elenergi i fakturan över förbrukningen räknas på basis av beloppet för förbrukningen under månadens alla timmar. Du kan byta elprodukt med 14 dagars uppsägningstid.


Som Surffari-avtalets kund kan du ta i bruk prisvakten i vår kundportal Kompassen. Om du tar den i bruk får du automatiskt uppgifter i din e-post om förändringarna i börspriset på el. Du kan själv slå fast de undre och över gränserna för när du automatiskt får information i din e-post om följande dygns timpriser.


Med Fingrid Oyj:s Timpris-mobilapplikation kan du följa elens timpriser (Windows, Android, iPhone).


Bekanta dig med avtalsvillkor >

#

Från 0,31 c/kWh

Surffari-elavtal som gäller tills vidare. El till SPOT-pris + 0,31 cent/kWh, inkl. moms 24 %Grundavgift 2,50 €/mån.Bekanta dig med våra övriga elerbjudanden


Surffari-elavtalets priser:

#

Surffari-elavtal

SPOT-pris + 0,31 cent/kWh
Grundavgift 2,50 €/mån.


Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att vardagen ska vara smidig både hemma och på jobbet. Vi betjänar våra kunder nära och på båda inhemska språken. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du kan nå oss lätt!

Ta kontakt

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är gott att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och bidrar med vårt för det gemensamma bästa!

Läs våra nyheter

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter cirka 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.

Bekanta dig med företaget