Flyttarens minneslista

Flytta din el tillsammans med dig! Flyttarens minneslista hjälper dig att i flyttningsbrådskan komma ihåg att avsluta gamla elavtal eller att ingå nya. Du beaktar väl att ett tidsbestämt elavtal inte kan överföras till den nya adressen, utan avtalet upphör alltid att gälla i samband med flyttning.

Du kan göra flyttanmälan i kundportalen Kompassen om du loggar in med nätbankskoder eller mobilt id. Beakta att med flyttanmälan kan du bara avsluta ditt nuvarande avtal. Ett nytt elavtal måste ingås separat.

Du hittar alla dina kontrakt under rubriken Kunduppgifter. Öppna elförsäljningskontraktet genom att klicka. Då du klickat, öppnas "Gör flyttanmälan" -knappen, med vilken du kan meddela att kontraktet tar slut. Du behöver inte skilt avsluta ett elnätsavtal. Kom ihåg att logga in i Kompassen med dina nätbankskoder eller mobilt id.

Avsluta ditt nuvarande elavtal i Kompassen

1) Ingå ett elavtal i god tid. Vi rekommenderar att avtalet ingås 14 dagar innan du flyttar. Elavtalet kan inte ingås retroaktivt.

2) En adressändring som görs på posten/hos magistraten avslutar inte dina gällande avtal. Kom alltså ihåg att avsluta elavtalet som gäller din tidigare adress så det inte blir du som betalar den nya invånarens elförbrukning.

3) Ett elavtal för den som är under 18 år görs i vårdnadshavarens namn.

4) Det här behöver du veta när du ska ingå ett elavtal:

  • Den exakta adressen till platsen dit du flyttar
  • Flyttningsdagen
  • I vems/vilkas namn ska avtalet ingås
  • Personbeteckning eller -beteckningar
  • Kontaktinformation
  • Avtalstyp (elavtal som gäller för viss tid eller tillsvidare)


5) Via våra websidor kan du göra ett nytt elavtal. Vår kundtjänst hjälper också i saker som har att göra med elavtal!

6) Det räcker att du meddelar om flyttningen till elförsäljaren som i sin tur gör en anmälan till det lokala nätbolaget.

7) Kom också ihåg att meddela om överföring av ett eventuellt fjärrvärmeavtal.

8) Då en fastighet byter ägare följer elanslutningen inte automatiskt med, utan säljaren och köparen ingår ett skriftligt avtal om överföringen. Man kan komma överens om överlåtelsen av anslutningen redan i köpebrevet och då behövs inga andra dokument. Lämna i samband med försäljning eller köp av fastighet in en kopia av köpebrevet till ditt lokala nätbolag (de som bor på Karlebyområdet lämnar in en kopia till Karleby Energi) så att elanslutningen och/eller fjärrvärmeanslutningen överförs i samband med handeln. En kopia av köpebrevet behövs för anslutningsavtal, och flyttanmälan ska göras skilt till elförsäljaren.


9) Om den ena parten blir kvar i bostaden vid separation ska ett nytt avtal ingås i bostadsinnehavarens namn. Den som blir kvar i bostaden ska personligen kontakta vår kundtjänst så att avtalet kan uppdateras.