Beställ ny elanslutning

Anslutningsavtalet ingås skriftligt mellan Karleby Energinät Ab och kunden för varje objekt som ska anslutas till elnätet. Det här gäller även för byggström under byggnadstiden. För ingående av avtal ska anslutaren fylla i blanketten nere på sidan.

Bekanta dig med prislistan för elanslutningar >

Byggarens kom ihåg-lista i korthet

  • Kontakta vår byggtjänst och ta reda på tillgång och pris på anslutningen
  • Välj elplanerare och beställ elplan
  • Ingå anslutningsavtal och avtala om preliminär leveranstid
  • Ingå elförsäljnings- och nättjänstavtal
  • Välj elentreprenör och ingå skriftligt entreprenadavtal
  • Säkerställ att elentreprenören levererar en ifylld kontaktuppgiftsblankett (mätningsbegäran) för koppling och mätning av el
  • Kom ihåg att av entreprenören begära idrifttagningsprotokoll och slutliga ritningar samt rådgivning i användningen av apparaturen

Kontaktuppgifter till byggtjänst

Byggtjänst betjänar vid anslutning till el- och fjärrvärmenät.

0800 050 61 / rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi

Blanketter:

Blankett för allmänna uppgifter eller mätningsbegäran >
Bilaga til blanketten för allmänna uppgifter höghus/radhus >

Läs mer:

Anslutning till elnätet >
El under byggnadstiden >
Kabelvisning >


Beställ elanslutning

Uppgifter om beställaren av elanslutning

I dataskyddsbeskrivningen finns mera information om varför och för vilket ändamål personuppgifter samlas in.

Om en elanslutning har två ägare vänligen fyll i uppgifterna nedan

Adressuppgifter (faktureringsadress) för elanslutningens beställare

Elanslutningens plats


Fyll här i uppgifter om fastigheten till vilken elanslutningen beställs. Om fastigheten ännu inte har någon exakt adress så hittar vi platsen med fastighetsbeteckningen.

Bilagor


Elentreprenörens uppgifter

(lämna tomt om du inte ännu vet entreprenören)