Solel - med nyckelfärdig leverans

Skaffa solpaneler från oss, pålitligt och smidigt! Från oss får du solelsystemet som nyckelfärdig leverans. Paketet innehåller mätning, utrustning, installation och behövliga elavtal. Kan det bli enklare än så?

Kontaktperson Hanna Aholainen tfn. 040-673 1755 eller hanna.aholainen@kokkolanenergia.fi

NYTT! Kalkylator för dimensionering av solelsystem

Nu kan du behändigt planera och dimensionera ett solelsystem på önskad adress med en kalkylator för dimensioneringen. Kalkylatorn är riktgivande och hjälper dig att bättre kartlägga fördelarna med ett solelsystem – just för dig! Klicka in dig i kalkylatorn här.


Varför ska du välja Karleby Energis Pouta solel?

  • säljaren är ett pålitligt, lokalt elbolag
  • installationerna utförs av experter inom branschen
  • enkel, nyckelfärdig leverans
  • högklassig utrustning från branschens främsta leverantörer
  • garantiprodukter och 24/7 jourtjänst!


Solpaketen innehåller förutom panelerna även Schletter fastsättningsmekanik för sadeltak av falsad plåt eller profilplåt , Fronius inverter, DC-kabel, AC-säkerhetsbrytare, tillbehör, transport och installation samt anvisningar för driftsättning. Vi gör också köpeavtal för småskalig produktion, anslutningsavtal (på Karleby Energinät Ab:s nätområde) samt hjälper vid behov till med upprättandet av åtgärdsanmälan. Vi kontrollerar också att din elmätare mäter såväl förbrukning som produktion. Karleby Energis solpaket är trefassystem, som producerar el för hushållets behov.

En noggrannare teknisk beskrivning av utrustningen hittar du här.

Prisberäkningar (inkl. moms 24 %)

Paket Pouta Perus Pouta Perus Pouta Perus Pouta Priima Pouta Priima
Toppeffekt 2,75 kWp 3,30 kWp 4,95 kWp 3,05 kWp 4,88 kWp
Panel - mängd 10 st 270W 12 st 270W 18 st 270W 10 st 305W 16 st 305W
Totalpris från (* 5 299 € 5 766 € 7 966 € 6 022 € 8 865 €
I totalpriset ingår andel för installationsarbete 2 600 € 2 600 € 3 800 € 2 600 € 3 800 €
Av vilket värdet på hushållsavdraget (** -1 200 € -1 200 € - 1 800 € -1 200 € -1 800 €
Priserna gäller tillsvidare, vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
*)Totalpris från = 
en normal sadeltaksmontering på mindre än 80 km avstånd från Karleby. 
**)Hushållsavdraget 2017 är 50 % av arbetsandelen, självrisk 100 €.
Läs mer om hushållsavdraget på www.vero.fi.

Beställ sakkunnig kartläggning - nu gratis!

Vår expert kommer och kartlägger installationsplatsens lämplighet för produktion samt objektets elförbrukning och gör en offert på den lösning som lämpar sig bäst för objektet.

Använd vår kampanjförmån: Gratis kartläggning i Karleby med grannkommuner!

Solenergi är den snabbast växande produktionsformen för förnybar energi. Ta steget och använd 100 % ren och förnybar solenergi!

Vi levererar också större lösningar för jordbruks- eller företagsbehov. Be om offert!

Ring 040-673 1755 eller fyll i blanketten Ta kontakt!