Solelsystem som nyckelfärdig leverans till hemmet eller företaget

Vill du ha miljövänlig och förmånlig solel till ditt hem? Karleby Energi erbjuder solelsystem behändigt som nyckelfärdig leverans. I paketpriset ingår utöver själva systemet också planering och installation. Vid behov hjälper vi också i tillståndsärenden.

Solpanelerna medför hem, företag och lantbrukslägenheter självförsörjning. Ett solelsystem är en lönsam investering om du vill minska på kostnaderna för köp av energi av utomstående. Solel är framtidens energiform som inte förorenar vår miljö.

Rätt installerade solpaneler av hög kvalitet tål det finländska klimatet och är helt underhållsfria. 

Våra montörer är utbildade experter och vi kan planera ett system som passar uttryckligen era behov. Vi levererar solelsystem inom en radie på 80 kilometer från Karleby.

Fråga mera: aurinko@kokkolanenergia.fi eller antti.jarvinen@kokkolanenergia.fi

Varför skaffa ett system just av Karleby Energi?

  • Karleby Energi är ett solitt företag som varit verksamt i regionen i 118 år och som kommer att fortsätta med sin verksamhet också långt in i framtiden. Du kan kontakta oss också efter leveransen av systemet, även om det gått 20 år.
  • Vi har konkurrenskraftiga priser. Vi säljer system som är av rätt storlek för våra kunder och erbjuder inte system som är överdimensionerade med tanke på förbrukningen.
  • Våra solelsystem är av kvalitet som håller. Vi säljer solelsystem av finländska Naps Solar och ger långa garantitider. Naps är Finlands och Nordens ledande producent av solellösningar med över 30 års erfarenhet bakom sig inom branschen.
  • Våra montörer är certifierade och väl insatta i solelsystem. Våra försäljare är pålitliga och sakkunniga.

Det nyckelfärdiga paketet innehåller:

  1. Under planeringsbesöket utreds vilket system passar för fastigheten (max. 2 h)
  2. Solelsystemet inkluderande all utrustning
  3. Installation med basfästen
  4. Driftsättning av systemet samt handledning i användningen av det
  5. Lättanvänt system för uppföljning av produktionen

Dessutom ingår vi avtal om köp av småskalig produktion, anslutningsavtal (på Karleby Energinät Ab:s nätområde) samt hjälper vid behov med upprättande av åtgärdsanmälan. Vi kontrollerar också att din elmätare mäter såväl förbrukning som produktion. Solpaketet är ett trefassystem som producerar el för hushållets behov.

Testa kalkylatorn för dimensionering av solelsystemet

Hurdant solelsystem passar er bäst? Det lönar sig att vara förnuftig och dimensionera solelsystemet enligt det faktiska behovet. En producent av solel drar största nytta av systemet genom att använda så mycket som möjligt av solelen själv. I planeringen lönar det sig också att beakta eventuella framtida investeringar såsom anskaffning av luftvärmepump eller elbil.

Nu kan du behändigt planera och dimensionera ett solelsystem på önskad adress med en kalkylator för dimensioneringen. Kalkylatorn är riktgivande och hjälper dig att bättre kartlägga fördelarna med ett solelsystem – just för dig!

Klicka in dig i dimensioneringen av solelsystemet här.

Solpaneler till egnahemshuset eller stugan enligt elförbrukning och behov

Vi levererar solelsystem och -paneler inom en 80 kilometers radie från Karleby. Du kan välja solpanelmodellen och -paketet enligt dina önskemål och förbrukning. Vi har samlat tre solpaket (S, M och L) av både Naps Premium - och Naps Value -solpaneler. Bland dem hittar du säkert en solellösning som passar dig.

Alla smarta solelsystem som Naps levererar förses med progressiv apparatur för uppföljning och styrning på distans. Med hjälp av apparaturen är det möjligt att följa med och styra systemet i realtid exempelvis med den egna smarttelefonen.

Beställ gratis kartläggning av solel!

Vill du ha förmånlig el av solljus till ditt hem eller företag? Solenergi är den snabbast växande produktionsformen för förnybar energi. Varför inte börja producera förmånlig, 100 procent ren och förnybar solenergi, även du!

Våra experter kan göra dig en avgiftsfri kartläggning som beaktar dina önskemål och där installationsplatsens lämplighet för produktion av solel undersöks. Vi gör avgiftsfria kartläggningar i Karleby och grannkommunerna. Efter kartläggningen ges en offert som inte är bindande och som inte kostar dig något.

Vi levererar också större solelsystem för jordbruk eller företag.

Fråga mera genom att ringa Antti Järvinen, tel. 044 7809 167 eller via e-post aurinko@kokkolanenergia.fi eller antti.jarvinen@kokkolanenergia.fi