Ren solenergi!

Från oss får du solenergisystemet enkelt som en nyckelfärdig leverans.

Läs mer

Det lönar sig att ingå ett nytt elavtal senast 14 dagar innan du flyttar.  Elavtalet kan du ingå smidigt via vår webbsida. Kolla flyttarens minneslista, så du inte glömmer något viktigt under flyttningsbrådskan!
Flyttarens checklista

ikoni

Karleby Energinät överför el tillförlitligt inom Karlebys tätortsområde. Boka tid hos vår byggtjänst i god tid när du börjar planera byggandet. Läs mera om allt som bör beaktas för att anslutningen till elnätet sker smidigt.
Beställ elanslutning

ikoni

Följ el- och värmeförbrukningen smidigt via kundportalen Kompassen. Elförbrukningen kan du till och med följa med en timmes exakthet; genom att följa med förbrukningen får du veta dagens förbrukningstoppar.
Logga in på kompassen

ikoni

Blev det elavbrott eller fel i fjärrvärmesystemet? Från vår avbrottskarta kan du få information om planerade och pågående avbrott. Elens och fjärrvärmens felnummer betjänar dygnet runt.
Feljour

ikoni