Apex Automation utnyttjade energistödet och skaffade solelsystem

Apex Automation investerade i ett 13 kilowatts solelsystem, som installerades i november.

Energistödet utgjorde en avgörande del av helheten när Apex Automation beslöt investera i ett 13 kilowatts solelsystem. Energiproduktionen med systemet som installerades senaste november täcker på årlig nivå ca 12 procent av energimängden som Apex Automation behöver.

- Vi satte upp som mål att få investeringen återbetald på ca 10 år, vilket är en utmaning. På sätt får vi en helt rimlig avkastning på det placerade kapitalet, berättar bolagets verkställande direktör Matti Pajukangas.

Enligt honom hade det redan en tid funnits intresse bland personalen för solel. Utöver energistödet underlättades investeringsbeslutet av att priset på solpaneler har gått ner.

- Också det hade betydelse att vi med vår egen lilla satsning vill delta i klimattalkot genom att använda förnybar energi, fortsätter Pajkangas.

"KARLEBY ENERGI BETJÄNADE OSS VERKLIGEN UTMÄRKT. VI FICK JÄMFÖRELSEUPPGIFTER OCH KALKYLER OM OLIKA ALTERNATIV ."

Karleby Energi erbjöd Apex Automation sakkunnig hjälp till stöd för beslutsfattandet.

- Karleby Energi betjänade oss verkligen utmärkt. Vi fick jämförelseuppgifter och kalkyler om olika alternativ. Bolaget gav oss en tydlig och optimerad helhetsoffert i vilken vår elförbrukningsprofil beaktades.

Matti Pajukangas säger att det inte kändes för besvärligt att ansöka om energistöd.

- Vi hade visserligen tidigare erfarenhet av att söka investeringsstöd av den här typen. I det här fallet underlättades ansökandet av att vi på många ställen kunde hänvisa till dokument vi fått av Karleby Energi.


Är ditt företag intresserad av ett solelsystem?

Fråga mer, vi kan göra dig en avgiftsfri kartläggning! (inom en radie på 50 kilometer från Karleby.) Efter kartläggningen ges en offert som inte är bindande och som inte kostar dig något.

Antti Järvinen, tapio.jarvinen@kokkolanenergia.fi