Fullmakt för att sköta energiärenden

För att sköta ärenden som gäller elavtal eller fakturering på en annan persons vägnar krävs alltid en skriftlig fullmakt.

Vi använder en elektronisk fullmakt, som du undertecknar med stark autentisering antingen med nätbankskoder eller mobilt id. När vi får ett meddelande om ankomsten av den elektroniska fullmakten behandlar vi den så snabbt som möjligt.

 

Företag och disponenter

Sköter du ärenden som representant för ett företag eller bostadsbolag? Vi kan sätta in dig som representant för flera objekt så att du ser alla uppgifter vid en och samma inloggning i vår kundportal.

Fyll i och sänd fullmakt >

 

Konsumentkunder

Vill du ge någon annan fullmakt att sköta dina energiärenden?

Fyll i och sänd fullmakt >

 

Fullmakt för att sköta dödsbos ärenden

Delägarna i dödsboet beslutar gemensamt om dödsboets ärenden. Här finns en utskrivbar fullmakt för att sköta ärenden för dödsboet. Utöver fullmakten krävs en kopia av bouppteckningen eller ämbetsbeviset av vilket framgår vem som är delägare i dödsboet.

Fyll i fullmakten, skriv ut och underteckna den. Alla delägare måste underteckna fullmakten. Lämna sen fullmakten till vår kundtjänst antingen genom att skanna in den och skicka den med e-post till asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi eller per post till adressen Karleby Energi Ab, PB 165, 67101 Karleby.

Vi behandlar fullmakten inom 2 - 3 dagar.