Karriärberättelser

Till huvudbokförare via praktik och lärdomsprov

Johanna Palokangas håller i trådarna när det gäller Karleby Energis bokföring och betalningsövervakning. När Palokangas var knappa trettio år gammal inled

de hon sina studier i företagsekonomi och avancerade snabbt via sommarjobb, lärdomsprov och arbetet som bokförare till Karleby Energis huvudbokförare.

Det är lätt att närma sig Johanna Palokangas som chef och hon lyssnar gärna på teamets medlemmar. – Jag vill att det ska vara lätt att kontakta med mig oberoende av ärende eller problem. Endera löser vi problemet genast eller senare. Är det är något som inte fungerar måste det åtgärdas.

Enligt Johanna är Karleby Energi en utbildningspositiv arbetsgivare. Man har möjlighet att utvecklas och man litar på arbetstagaren.

Johanna erkänner att hon är självkritisk och eftersträvar perfektion. Självförtroendet har emellertid ökat i och med att arbetsgivaren har visat förtroende för henne.

– Jag har lärt mig verkligen mycket nytt under ett år och fått intressanta arbetsuppgifter. Ibland har arbetsuppgifterna känts till och med så utmanande att jag själv varit osäker om jag klarar dem, men allt har ändå gått bra.

Läs hela berättelsen