Karriärberättelser

Utvecklingschefen söker lösningar för hållbar produktion

LahtiJoonasPieni.jpgKarleby Energis färska produktionsutvecklingschef Joonas Lahti inledde sitt arbete i Karleby Energi i början av augusti 2022 vid en utmanande tidpunkt, mitt i energibranschens omvälvning. Ingenjören som vänder utmaningar till möjligheter förhåller sig nyfiket till möjligheterna i det nya arbetet. Han är glad över att få vara med och söka lösningar på hur energi kan produceras rent, effektivt och till ett konkurrenskraftigt pris.

Som utvecklingschef svarar Joonas Lahti för planeringen och genomförandet av produktionens utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifterna anknyter till nuvarande produktionens utvecklingsprojekt, projekt med förnybar energi samt KIP-områdets industrisamarbete.

– Målet är att producera el, ånga och värme till våra kunder så miljövänligt, hållbart och kostnadseffektivt som möjligt, sammanfattar Lahti.

Läs hela berättelsen