Trygg och enkel fjärrvärme till Karleby med närområden

Fjärrvärme passar bra som uppvärmningsform i både nya och renoverade fastigheter, eftersom den är bekymmersfri och pålitlig. Med fjärrvärme försäkrar du dig om en behaglig och jämn rumstemperatur. Tack vare fjärrvärme tar det varma tappvattnet inte slut och du behöver inte oroa dig för att uppvärmningsbränslet ska räcka till eller att pannan ska underhållas.

Karleby Energis fjärrvärme produceras med trä och torv i våra egna kraftverk genom samproduktion av el och värme samt genom att använda överloppsvärme från industrin. Vårt mål är att erbjuda våra kunder inhemsk, utsläppssnål, lokalt producerad, miljövänlig och konkurrenskraftig energi. Antalet fjärrvärmekunder är redan 3 500 och i fastigheter som värms med fjärrvärme bor över 34 000 personer. Kontrollera på fjärrvärmekartan om det finns fjärrvärmenät på ditt område, eller kontakta oss.

Fjärrvärmekarta>