Fjärrvärme är en ekologisk och driftsäker uppvärmningsform som passar bra som uppvärmningsform i både nya fastigheter och fastigheter som ska renoveras, eftersom den är bekymmersfri och pålitlig. Med fjärrvärme säkerställer du en behaglig och jämn rumstemperatur. Tack vare fjärrvärme tar det varma tappvattnet inte slut och du behöver inte oroa dig för om uppvärmningsbränslet ska räcka till eller om pannan måste underhållas.

Fel i fjärrvärmesystemet?

Ring numret (06) 822 0600 som har jour 24/7

Kontakta oss så kan vi ge dig en individuell beräkning på hur mycket du kan spara med fjärrvärme i uppvärmningskostnader i ditt hem.

"ekologisk, lokal och
konkurrenskraftig energi."

Vårt mål är att erbjuda våra kunder inhemsk, utsläppssnål, lokalt producerad, miljövänlig och konkurrenskraftig energi. I Karleby Energis fjärrvärmeproduktion var den koldioxidneutrala produktionens andel över 80 procent år 2022.

Det är redan över 3 700 fastigheter som värms upp med fjärrvärme i Karleby och Kelviå; hem, skolor, kontor och industrifastigheter. I fjärruppvärmda fastigheter bor över 35 000 Karlebybor och antalet ökar hela tiden.

Kontakta oss om du funderar på fjärrvärme som uppvärmningsform.

 

Varför välja fjärrvärme?

Bygger du ett nytt hem eller funderar du på att byta uppvärmningsform? Fjärrvärme är en förmånlig, miljövänlig, bekymmersfri, driftsäker och energieffektiv uppvärmningsform också för ditt hem.

Våra kunder väljer ofta fjärrvärme speciellt på grund av dess förmånlighet samt boendekomforten den medför. Fjärrvärme garanterar behändigt en jämn temperatur och tillgång till varmt tappvatten dygnet runt.

Fjärrvärme gör livet där hemma lätt. Du behöver inte oroa dig för tekniska detaljer i samband med uppvärmning utan kan koncentrera dig på att njuta av bekymmersfritt boende. Det är alltså inte så konstigt att fjärrvärme är Finlands mest använda uppvärmningsform. Nästan hälften av alla finländare bor i fjärruppvärmda hus.

Driftsäker fjärrvärme har utvecklats med tanke på förhållandena i Finland och garanterar en jämn värme i hemmet även när kölden knäpper i knutarna. Anslutningen till fjärrvärme är en satsning på framtiden eftersom bytet till fjärrvärme betalar sig tillbaka och höjer fastighetens värde.

Läs mera om anslutningen till fjärrvärme.

Fjärrvärmens pris hos Karleby Energi

Fjärrvärmen som Karleby Energi producerar och tillhandahåller har redan i åratal varit bland den förmånligaste i Finland. Fjärrvärmen är inte bara energieffektiv utan också miljövänlig.

I Karleby produceras fjärrvärme främst på storindustriområdet i våra egna kraftverk genom samproduktion av el och värme. I produktionen utnyttjas spillvärme som uppstår i storindustriområdets processer. Samproduktionen av värme och el minskar miljöbelastningen och klimatkonsekvenserna. Bränslet som används i kraftverken köps främst från närbelägna områden och anskaffningen sysselsätter hundratals människor i regionen i olika steg i bränslekedjan.

Läs mera om fjärrvärmens avtalsvillkor och priser.

Fjärrvärme som framtidens klimatneutrala uppvärmningsform

Finland har som mål att vara ett koldioxidneutralt samhälle år 2035. Uppvärmningen utgör uppskattningsvis 30 procent av Finlands koldioxidavtryck, så i framtiden måste uppmärksamhet fästas vid hur vi producerar energi. Karleby Energis mål är att producera förmånlig hållbar energi som beaktar miljöfaktorerna för Karlebyborna nu och i framtiden. I enlighet med detta mål kommer Karleby Energi att investera i teknologi som stöder miljön.

Karleby Energi har som mål att minska andelen torv och slutligen avstå från användningen av torv före 2028. Detta mål förutsätter investeringar och strukturella förändringar allt från mottagningen av kraftverkens bränsle till panntekniken.

2022 bestod fjärrvärmebränslet av:

  • Biobränsle 39,7 %
  • Annat utsläppsfritt bränsle (spillvärme från industrin) 40,5 %
  • Torv 19,3 %
  • Olja 0,5 %

Utsläppskoefficienten har sjunkit 30,8 %
på tre år

Utsläppskoefficienten för Karleby Energis fjärrvärme utgår från en energimetod. I den här metoden delas utsläppen vid samproduktion av el och värme proportionellt mellan producerad energi. Räknad med energimetoden var fjärrvärmens utsläppskoefficient för centrala Karleby 74 g CO2/kWh år 2022. Nedan finns statistik över hur utsläppskoefficienten har utvecklats på basis av energimetoden under de tre senaste åren. Utsläppskoefficienten har de senaste tre åren sjunkit 30,8 %.

  • 2020: 107 g CO2/kWh
  • 2021: 80 g CO2/kWh
  • 2022: 74 g CO2/kWh

Användningen av fjärrvärme

Det är lätt och behändigt att använda fjärrvärme, därför lönar det sig att värma upp hela hemmet med den. Olika rum kan förses med värme endera med vattenburna element eller med vattenburen golvvärme. Det är också förnuftigt att ansluta golvvärmen i våtutrymmen och ventilationsmaskiners tilluft till fjärrvärme.


Vid idrifttagningen av uppvärmningssystemet ser vi till att värmefördelningscentralen har rätta standardlägen. Som invånare behöver du bara se till att termostaterna i olika rum är rätt inställda. Du kan följa med fjärrvärmeförbrukningen via kundportalen Kompassen. Kunden får dessutom en årlig värmeförbrukningsrapport.

ABC i fjärrvärme är en handbok om användning av fjärrvärme. Den ger handledning i korrekt och energieffektiv användning av fjärrvärme. I handboken beskrivs åskådligt hur utrustningen fungerar och används, reglering av uppvärmningsnätet samt ges anvisningar till dem som använder fjärrvärmeutrustningen.