Karleby Energi-bolagen

Karleby Energi Ab är ett energibolag med full service, som utvecklas kontinuerligt och betjänar sina kunder och ägare. Till vår verksamhet hör traditionell produktion, försäljning och distribution av el, värme och ånga. Som en del av vår verksamhet ingår även utvecklingsprojekt på området för förnybar energi.

Karleby Energi Ab har två dotterbolag: Karleby Energinät Ab samt Kokkolan Voima Oy som startade sin aktiva verksamhet i början av 2021.

Karleby Energi Ab är ett moderbolag som ägs till 100 procent av Karleby stad. Här sker största delen av verksamheten, dvs. anskaffning av el från marknaden och försäljning till kunderna, el- och värmeproduktion i de egna kraftverken, värmehandel med industrin samt försäljning av fjärrvärme. Verksamheter som har koncentrerats till moderbolaget är också skyddandet av elpriset, ekonomi, förvaltning, HR samt ESQ (miljö, säkerhet och kvalitet).

Dotterbolaget Karleby Energinät Ab ansvarar för eldistributionen inom dess verksamhetsområde. Därtill ingår affärsområdet service och byggande i bolaget. Det bygger och underhåller elnät samt svarar för service i anslutning till dem även för stadskoncernen och andra kunder. Karleby Energinät Ab är ett distributionsnätbolag som följer elmarknadslagen (DSO) och vars verksamhet och prissättning övervakas av energimyndigheten.

Dotterbolaget Kokkolan Voima Oy:s uppgift är att äga energiproduktionsresurser (för närvarande olika aktier i Pohjolan Voima Oy), skaffa el via resurserna till självkostnadspris samt sälja anskaffad el vidare till moderbolaget till marknadspris (Spot).

Vår omsättning är ca 50–60 miljoner euro per år. Vi sysselsätter ungefär 120 personer.

Karleby Energis kundlöfte:

 

Vi betjänar våra kunder lokalt och reagerar på deras behov, vi är tillgängliga på det sätt som kunden väljer och kommunicerar på båda inhemska språken.

 


Organisation

Karleby Energi-bolagens organisation grundar sig på fem affärsområden:

 • byggande och service
 • produktion
 • el
 • elöverföring (Karleby Energinät Ab)
 • kundrelationer

Därtill produceras ekonomiförvaltning, HR, kommunikation och ICT-tjänster som interna tjänster till koncernen.

Ledningsgruppen för Karleby Energi-bolagen:

 • Kirsi Hautala, verkställande direktör
 • Tommi Korpi, produktionschef
 • Jouko Haapoja, affärsverksamhetsdirektör (el)
 • Heli Vuorinen, förvaltningschef
 • Markus Kekolahti, affärsverksamhetsdirektör, Karleby Energinät
 • Heidi Keto-Tokoi, ansvars- och HR-chef
 • Susanne Starck, kommunikationschef (sekreterare)