Karleby Energis kontaktuppgifter

Koncernens faktureringsuppgifter och FO-nummer

Kundtjänst, elavtal, flytt, fakturering

Telefontjänst kl. 10-16.
Tfn. 0800 050 60 / asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi

Vår kund- och telefontjänst är stängd under söckenhelger.
På helgdagsaftnar stänger vi kl. 15.00.
 
Betalningsövervakning (flyttning av förfallodagen, betalningsplaner)
Telefontjänst kl. 10-16.
Tfn. 0800 050 65 / maksuvalvonta@kokkolanenergia.fi

Försäljning till företag
Kontaktuppgifterna hittar du här.

Felanmälningar 24 h
El (06) 822 0800
Fjärrvärme (06) 822 0600

BYGGTJÄNST
El- och fjärrvärmeanslutningsavtal och förfrågningar
Tfn. 0800 050 61 / rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi

Byggande av fjärrvärmeanslutningar
Tfn. 0800 050 61
Byggande av elanslutningar
Tfn. 0800 050 61

Kabelvisning el och fjärrvärme
040 806 5065 / kaapelinnaytto@kokkolanenergia.fi
Frågor om kabelplacering
040 806 5069 / kaapelikartta@kokkolanenergia.fi

Postadress: PB 165, 67101 Karleby
Besöksadress: Förrådsvägen 3, 67100 Karleby
Besöksadress Power: Outokumpuvägen 12, 67900 Karleby
Besöksadress Voima: Kraftverksvägen 17, 67900 Karleby

Våra e-postadresser enligt modellen: förnamn.efternamn@kokkolanenergia.fi