Blankett för grundande av en energisammanslutning

Obligatorisk

Energisammanslutningens representant

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Energisammanslutningens uppgifter

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Europa/Helsingfors

Energisammanslutningens nettoberäkning och krediteringsberäkning kan påbörjas tidigast 14 dagar efter att fullständiga uppgifter har inlämnats och det underskrivna avtalet har mottagits av distributionsnätsinnehavaren.