Elen i fastigheten fungerar konstigt

I ett defekt elnät kan förekomma så kallat nollfel, som kan orsaka livsfara. Av denna orsak ska man förhålla sig allvarligt till nollfel.

Identifiera ett nollfel

  • Vissa lampor brinner ovanligt klart, eller vissa svagare än normalt och ljusets styrka varierar i synnerhet då andra elapparater slås på eller av.
  • Elapparaterna fungerar konstigt, lampor kan går sönder.
  • Du får en elstöt från en apparat med metallhölje.
  • Det hörs surrande ljud och knäppningar från elcentralen och det kan lukta bränt.
  • Slå av strömmen av säkerhetsskäl via elhuvudbrytaren. Var försiktig och använd till exempel läderhandskar då du slår av elen, eftersom elcentralens metallstomme kan vara strömförande
  • Ring vårt felanmälningsnummer (06) 822 0800

Vid ett nollfel bryts nolledaren, vilket i värsta fall kan orsaka att spänningen ökar från 230 volt till 400 volt. Detta kan orsaka skador på elapparater i hemmet och ge upphov till risk för elstöt. Felet kan även orsaka brandrisk, om elströmmen söker sig urladdningsvägar längs byggnadens konstruktioner. Ett nollfel i elnätet orsakas i allmänhet av att bärlinan i ett lågspänningsnäts hängspiralkabel, dvs. PEN-ledarna, kapas då träd faller över ellinjen. PEN-ledaren är ett rep av metall, i vilket fasledarna hänger mellan stolparna.

En bra jordning minskar farliga beröringsspänningar i en byggnad. Om du vill kontrollera din byggnads jordning, kontakta en elaffär.