Instruktion för avläsning av elmätare (fjärravläst elmätare E450)

Den förbrukade energimängden uppdateras med ca tio sekunders intervaller på displayen enligt den valda elöverföringsprodukten. Tariffkoden berättar den tidsenliga energiförbrukningen (funktion 2 på displayen). Siffran som anger energiförbrukningen nollställs inte i något skede, utan visar den totala förbrukningen.

Följ med värdena som byts på displayen. Alla elöverföringsprodukters räknare syns på displayen med ca 10 sekunders mellanrum. Vid behov kan du också bläddra i dem med bläddringsknappen. Om du trycker på bläddringsknappen återgår displayen automatiskt i normalläge på ca en minut.

Om du använder natt- eller säsongel kopplas uppvärmningseffekten på slumpmässigt varje kväll mellan kl. 22.00-23.00 (gäller exempelvis varmvattenberedaren). Elförbrukningen styrs ändå till elmätarens räknare alltid enligt tidsfördelningen som gäller den elöverföringsprodukt du använder.

Se videon - Såhär stänger du av elen rätt.


Instruktion för hur strömmen bryts

Om du vill bryta strömmen till din fastighet t.ex. när du är bortrest, ska du använda fjärrkopplingsanordningens brytarknapp. Mätaren behåller då sin fjärrkommunikation, men elen är frånslagen i din fastighet eller lägenhet. Elen slås på igen genom att trycka på samma knapp. Displayens statuskod berättar om elen är frånslagen (funktion 6 på displayen).

När du trycker på brytarknappen börjar mätarens signallampa som anger status blinka. Kopplingen sker med en fördröjning på 10-15 sekunder.

Slå inte ifrån huvudbrytaren eller skruva ur huvudsäkringar när du ska vara borta. Strömmen bryts vid huvudbrytaren eller huvudsäkringen bara då man utför elarbeten för att arbetet ska kunna genomföras tryggt.

elmätare

Mest frågade funktioner på elmätaren:

1. Displayens bläddringsknapp

2. Brytarknapp för från- och påslagning av el

3. Elmätarens nummer

elmätarens display

Funktioner på elmätarens display:

1. Energiriktning

Visar i normalläge förbrukningen, dvs. elöverföringen till fastigheten. Om du har egen energiproduktion (t.ex. solpaneler) kan energi också styras till nätet, varvid energibolaget köper mikroproduktion.

2. Energiförbrukningen

Anger den totala energiförbrukningen.

3. Räknarindikation (pilen visar den aktiva räknaren)

T1. Dagenergi

T2. Nattenergi

T3. Vintervardag

T4. Annan säsongtid

4. Fasindikering

I normalläge syns L1, L2 och L3. Kontrollera huvudsäkringarna om en eller flera av dem har slocknat. Du kan göra det själv och vid behov byta huvudsäkring.

5. Tariffkod (anger vilken kod som gäller på displayen)

1.8.0 Allmän energi / total energiförbrukning

1.8.1 Förbrukad dagenergi

1.8.2 Förbrukad nattenergi

1.8.3 Förbrukad energi/vinterdag

1.8.4 Energiförbrukning övrig tid

0.9.1 Klockslag

0.9.2 Datum

2.8.0 Mikroproduktionens A-energiregister

6. Mätarstatus

Elen är påslagen när rutan är tom. Ett kryss anger att elen är frånslagen. När symbolen blinkar håller status på att ändra.