Skip to main content

Varför välja Vuodenaika Havu-elavtal?

Elen i Vuodenaika Havu-produkten har producerats med till 100 % förnybara träråvaror. Elpriset följer marknadspriset i tre månaders perioder och priset justeras alltid fyra gånger per år. Prisperioderna är: 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 samt 1.10–31.12.


Ändringar i priset meddelas till kunderna en månad på förhand via e-post samt på vår webbplats.


Vuodenaika Havu är ett avtal som gäller tillsvidare och som smidigt kan bytas till en annan elprodukt med 14 dagars uppsägningstid.

På grund av den avvikande elmarknadssituationen ingår Karleby Energi elavtal enbart på Karleby stads (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava) område! Karleby Energi tar fr.o.m. 1.10 i bruk ett pristak som gäller kunder med Vuodenaika-elavtal på Karlebys område (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava). Pristaket garanterar att Karleby Energi fakturerar högst 16 c/kWh (moms 0 %) av sina kunder. Med mervärdesskatten inkluderad innebär det här 19,84 c/kWh (inkl. moms 24 %) för konsumentkunder. Det slutliga priset varierar enligt mervärdesskattens storlek.


Pristaket gäller endast de förbrukningsplatser vars säkringsstorlek är högst 3x63A eller förbrukningen under 100 000 kWh/år.

OBS! Om du ingår ett elavtal via blanketten på nätet före 1.10.2022 bekräftas automatiskt priset 46,29 c/kWh. Avtalet uppdateras till pristakprodukten fr.o.m. 1.10.2022.


Bekanta dig med avtalsvillkor >
#

Från 46,29 c/kWh

Vuodenaika Havu-elavtal som gäller tills vidare. El till ett pris på 46,29 cent/kWh, inkl. moms 24 %Grundavgift 3,97 €/mån.Bekanta dig också med våra övriga elerbjudanden


Vuodenaika Havu-elavtalets priser:

#

Vuodenaika Havu-elavtal

Energi 46,29 cent/kWh
Grundavgift 3,97 €/mån.


Vi tar emot nya kunder endast från Karlebys område (Karleby, Lochteå, Kelviå, Ullava). Pristaket gäller konsumentkunder och är i kraft tills vidare.


Varför välja Karleby Energi?

Smidig betjäning

Vi finns till för att vardagen ska vara smidig både hemma och på jobbet. Vi betjänar våra kunder nära och på båda inhemska språken. Titta in, ring eller skicka ett meddelande. Du kan nå oss lätt!

Ta kontakt

Gott samarbete

Vi gör gott och hjälper vår region att utvecklas. Vi vill vara med och skapa en region där det är gott att leva och driva företag. Vi agerar ansvarsfullt och bidrar med vårt för det gemensamma bästa!

Läs våra nyheter

Rättvis verksamhet

Vi producerar energi tillsammans. Vi sysselsätter cirka 100 sakkunniga och vår verksamhet stödjer många lokala företag. Vi arbetar rättvist och tillförlitligt nära kunden.

Bekanta dig med företaget