Prissättningen av solelpaket

Karleby Energi levererar solelsystem till exempel till egnahemshus eller sommarstugor enligt nyckeln i handen-principen. I servicepaketet ingår planering tillsammans med kunden, solelsystemet med komponenter, montering, ibruktagning och information om användningen samt ett lättskött system för uppföljning av produktionen.

Individuell planering vid varje objekt

Varje objekt kartläggs omsorgsfullt innan kunden får en offert på ett solelsystem.

– Vi har tillgång till ett simuleringsprogram där vi matar in till exempel objektets adress med hjälp av satellit för lokalisering samt uppgifter om paneler, inverter och kablar. Baserat på dessa uppgifter räknar programmet ut en uppskattad årsproduktion som beaktar tidigare väderuppgifter, berättar Antti Järvinen från Karleby Energi och betonar betydelsen av tillförlitlig information vid uppskattningen av produktionen.

Förutom uppskattningen av produktionen utreds bland annat takkonstruktionernas skick och fästen samt kablar till fastighetens eldistributionscentral. Enligt Järvinen är det viktigt att kunden inte erbjuds något som inte behövs.

– Många har en uppfattning om att nyttan ökar ju fler paneler man har. Så enkelt är det däremot inte. Om det är fråga om vår kund kan vi kontrollera objektets årsförbrukning på timnivå, vilket är väsentligt med tanke på dimensioneringen av systemet. Om kunden köper sin el någon annanstans kan kunden själv eller vi begära en motsvarande förbrukningsrapport från elbolaget i fråga. Tack vare dessa uppgifter kan vi leverera ett system som bäst motsvarar kundens förbrukning. När man installerar ett system på taket som optimerats för objektet skjuter inte heller monteringskostnaderna i höjden.

Att beakta vid anskaffning av solelpaket

  • Det är inte bara objektets årsförbrukning som inverkar på dimensioneringen av paketet utan också förbrukningen sommartid och på timnivå
  • I närheten av installationsobjektet måste det finnas en punkt som apparaturen kan anslutas till (elcentral eller liknande)
  • Nödvändiga nätförbindelser (kräver wifi-förbindelse)
  • Eventuella åtgärdstillstånd eller liknande (beror på var installationsobjektet är beläget i Karlebys område och systemets storlek)
  • Nuvarande energimätarens lämplighet för dubbelriktad mätning
  • Takets väderstreck, sadel- eller horisontaltak, takets storlek (fri area)
  • Eventuella skuggande hinder, träd, skorstenar osv.
  • Takets material (filt, tegel, korrugerad skalplåt, plåt med tegelmönster, dubbelfalsad plåt el.dyl.). Om objektet har tegeltak ökar paketets pris med ca 200 - 1000 € beroende på systemets storlek.
     

Om du önskar kan du även få panelerna från oss med 3 års räntefri avbetalning, fråga mer:

Antti Järvinen

Tel. 044 7809 167 

antti.jarvinen@kokkolanenergia.fi aurinko@kokkolanenergia.fi

 

 

Karleby Energi erbjuder solenergipaket till vårpris!

Ta ett titt på våra produkter och agera snabbt. Antalet paket är begränsat.

 

Paketens priser

Paket 1

4,92 kWp system
innehåller 12 st. TW Solar 410W paneler + 6 kW Growatt inverter.


Paketpris 5 250,00 € inkl. moms 24%

Med en beräknad elproduktion på 3 400 kWh/år kan du värma bastun nästan 300 gånger, eller så kan du med din elbil köra 15 000 kilometer med den genomsnittliga förbrukningen av el.

 

Paket 2

6,56 kWp system
innehåller 16 st.  TW Solar 410W paneler + 8 kW Growatt inverter.


Paketpris 6 480,00 € inkl. moms 24%   

Med en beräknad elproduktion på 4 500 kWh/år kan du värma bastun varje dag, eller så kan du med din elbil köra upp till 20 000 kilometer med den genomsnittliga förbrukningen av el.

 

Kampanjen gäller så länge det finns tillräckligt med solenergipaket.