Prissättningen av solelpaket

Karleby Energi levererar solelsystem till exempel till egnahemshus eller sommarstugor enligt nyckeln i handen-principen. I servicepaketet ingår planering tillsammans med kunden, solelsystemet med komponenter, montering, ibruktagning och information om användningen samt ett lättskött system för uppföljning av produktionen.

Individuell planering vid varje objekt

Varje objekt kartläggs omsorgsfullt innan kunden får en offert på ett solelsystem.

– Vi har tillgång till ett simuleringsprogram där vi matar in till exempel objektets adress med hjälp av satellit för lokalisering samt uppgifter om paneler, inverter och kablar. Baserat på dessa uppgifter räknar programmet ut en uppskattad årsproduktion som beaktar tidigare väderuppgifter, berättar Tapio Järvinen från Karleby Energinät och betonar betydelsen av tillförlitlig information vid uppskattningen av produktionen.

Förutom uppskattningen av produktionen utreds bland annat takkonstruktionernas skick och fästen samt kablar till fastighetens eldistributionscentral. Enligt Järvinen är det viktigt att kunden inte erbjuds något som inte behövs.

– Många har en uppfattning om att nyttan ökar ju fler paneler man har. Så enkelt är det däremot inte. Om det är fråga om vår kund kan vi kontrollera objektets årsförbrukning på timnivå, vilket är väsentligt med tanke på dimensioneringen av systemet. Om kunden köper sin el någon annanstans kan kunden själv eller vi begära en motsvarande förbrukningsrapport från elbolaget i fråga. Tack vare dessa uppgifter kan vi leverera ett system som bäst motsvarar kundens förbrukning. När man installerar ett system på taket som optimerats för objektet skjuter inte heller monteringskostnaderna i höjden.

Att beakta vid anskaffning av solelpaket

  • Det är inte bara objektets årsförbrukning som inverkar på dimensioneringen av paketet utan också förbrukningen sommartid och på timnivå
  • I närheten av installationsobjektet måste det finnas en punkt som apparaturen kan anslutas till (elcentral eller liknande)
  • Nödvändiga nätförbindelser (kräver wifi-förbindelse)
  • Eventuella åtgärdstillstånd eller liknande (beror på var installationsobjektet är beläget i Karlebys område och systemets storlek)
  • Nuvarande energimätarens lämplighet för dubbelriktad mätning
  • Takets väderstreck, sadel- eller horisontaltak, takets storlek (fri area)
  • Eventuella skuggande hinder, träd, skorstenar osv.
  • Takets material (filt, tegel, korrugerad skalplåt, plåt med tegelmönster, dubbelfalsad plåt el.dyl.). Om objektet har tegeltak ökar paketets pris med ca 200 - 1000 € beroende på systemets storlek.
     

FRÅGA MERA:

aurinko@kokkolanenergia.fi eller tapio.jarvinen@kokkolanenergia.fi

Standardpaket som Karleby Energi erbjuder har dimensionerats närmast för stora stugor, egnahemshus eller andra mindre industri- eller lantbruksobjekt. Om det handlar om ett större system räknar vi ut och dimensionerar skilt den lösning som passar det bäst.

Solelsystemet kartläggs och planeras för objektet alltid enligt behovet. Den officiella offerten innehåller alltid kartläggning vid objektet. Dessutom gör vi på kundens vägnar nödvändiga anmälningar exempelvis till nätbolaget samt ger råd i eventuella tillståndsärenden

Standardpaketens priser

3,48 kWp system
innehåller 8 st. 435W paneler
paketpris 6 900,00 € inkl. moms 24%

4,35 kWp system
innehåller 10 st. 435W paneler
paketpris 7 500,00 € inkl. moms 24%   

5,22 kWp system
innehåller 12 st. 435W paneler
paketpris 8 200,00 € inkl. moms 24 %

6,09 kWp system
innehåller 14 st. 435W paneler
paketpris 8 800,00 € inkl. moms 24 %

6,96 kWp system
innehåller 16 st. 435W paneler
paketpris 9 600,00 € inkl. moms 24 %

7,83 kWp system
innehåller 18 st. 435W paneler
paketpris 10 700,00 € inkl. moms 24 %

8,70 kWp system
innehåller 20 st. 435W paneler
paketpris 11 600,00 € inkl. moms 24 %

9,57 kWp system
innehåller 22 st.  435W paneler
paketpris 12 400,00 € inkl. moms 24 %

11,31 kWp system
innehåller 26 st. 435W paneler
paketpris 13 800,00 € inkl. moms 24 %

13,05 kWp system
innehåller 30 st. 435W paneler
paketpris 15 700,00 € inkl. moms 24 %

17,40 kWp system
innehåller 40 st. 35W paneler
paketpris 19 600,00 € inkl. moms 24 %