Fjärrvärme kom ut som vinnare i jämförelsen av uppvärmningsformer

Den som bygger ett nytt småhus kan skaffa sin fjärrvärmeanläggning och fjärrvärmeanslutning med förmånlig finansiering. Arrangemanget inkluderar byggande av anslutningen samt installation och ibruktagande av fjärrvärmecentralen.

Mikael Välimaa och Nea Peltokangas bygger nytt enfamiljshus på Nejonögsvägen i Puntusområdet. Efter att de jämfört alternativ valde de fjärrvärme som uppvärmningsform och kreditavtal som finansieringslösning. Under avtalsperioden ingår reservdelstjänst och service av fjärrvärmecentralen som Karleby Energi ansvarar för.

– När vi funderade på uppvärmningsformer frågade vi också om våra bekantas åsikter. Jag funderade på jordvärme, men vi blev också rekommenderade en luft-vattenvärmepump. När det gällde jordvärmepumpar så funderade vi på vilka kostnader det kan bli fråga om senare, om till exempel tio år. När vi sedan hörde att det kommer fjärrvärme till området blev vi intresserade av det och många rekommenderade också det. Att fjärrvärme är så bekymmerslöst och enkelt påverkade vårt val, berättar Mikael Välimaa.

Enligt honom vann sist och slutligen fjärrvärmen eftersom Karleby Energi erbjöd finansiering: ett avtal med månadsrater ger utrymme i banklånsbudgeten.

– När vi fattat vårt slutliga beslut hade vi många frågor om praktiska saker men snabbt och bra fick vi alla svar vi behövde av Karleby Energi. Fjärrvärmens stigvinkel levererades till tomten i mitten av oktober, vilket också var i alldeles rätt stund med tanke på markarbetena. Vår plan är att flytta in i vårt nya hem senast till julen nästa år, berättar Mikael Välimaa.

mikael_valimaa-kaukolampo2.jpg

Så här fungerar fjärrvärmens finansieringsavtal

  • Lånetid 12 år, jämna rater 59,90 €/mån., summan som finansieras har en fast ränta på 1,5 %
  • Under avtalsperioden ansvarar Karleby Energi för service av fjärrvärmecentralen och för eventuella reservdelar
  • Avtalstiden inkluderar också regelbundna granskningar av anläggningen där man försäkrar sig om att uppvärmningen fungerar

Ladda ner broschyren om fjärrvärme för nybyggare >