Använd el under de förmånliga timmarna

Med efterfrågeflexibilitet på el avses att förbrukningen av el förläggs i mån av möjlighet till de så kallade förmånliga timmarna då elproduktionen är hög och elen är förmånlig.

Alla drar nytta av att förbruka el under de förmånliga timmarna. De som köper el till ett fast pris drar nytta av det på lång sikt då energibolagen kan köpa el förmånligare i och med att förbrukningstopparna jämnas ut. De kunder som köper börsel till Spotpris drar även ekonomisk nytta av att följa med timpriserna.

SahkonkaytonAjoitusSVE.jpg

En allmän anvisning är att minska elförbrukningen på vardagar på morgnar kl. 8-10 och på kvällar
kl. 16-20 då den största förbrukningen i allmänhet infaller kring kl. 16-17 och 19-20. Försök jämna ut din elförbrukning genom att starta och använda apparater med stor effekt turvis också efter
toppförbrukningstimmarna.

Hur vet jag när elen är förmånlig?

FingridSovellusPieni.jpgSom tumregel kan man säga att timmarna på natten är förmånliga med tanke på elförbrukning. Också många andra faktorer kan inverka på elpriset. Exempelvis när det är blåsigt fungerar vindkraften effektivare och då är utbudet på el större.

Det finns enkla sätt att följa med elpriserna. Man kan följa med börspriset på el direkt på Nordpools sidor. Vill man följa med timpriserna kan man också ladda ner Fingrids avgiftsfria mobilapp för att lätt följa med elpriserna timme för timme.

Bada bastu och starta tvättmaskinen de timmar när elen är billig

Sauna.jpg

Utnyttja de timmar när elen är förmånlig och starta då de hushållsapparater som förbrukar mycket energi. Följande dags börspriser på el meddelas alltid föregående eftermiddag. På så sätt kan du planera och förlägga följande dygns elförbrukning till förmånliga timmar.

Om det känns jobbigt att följa med börspriserna kan du åtminstone undvika timmarna på förmiddagen, eftermiddagen och början av kvällen.

Några tips om vad du kan göra under de förmånliga timmarna:

  • Tillred en stor mängd mat i ugnen på en och samma gång
  • Bada bastu
  • Tvätta kläder
  • Starta diskmaskinen
  • Ladda elbilen