Produktionspresentation

Med de produktionsandelar som ägs av Karleby Energi Ab och med bolagets egna kraftverk producerades år 2019 totalt 326 GWh el.

För produktionen av el användes följande energikällor:

  • Kärnkraft 30,8 %
  • Vattenkraft 9,9 %
  • Stenkol 7,8 %
  • Torv 28,3 %
  • Jordgas 0,0 %
  • Processånga 7,0 %
  • Bioenergi 15,8 %
  • REF (avfall) 0,3 %
  • Olja 0,1 %

Produktionsanläggningar

På Karleby storindustriområde verkar två samproduktionskraftverk som ägs av Karleby Energi Ab.

1962 startade Outokumpus kraftverk sin verksamhet på storindustriområdet, kraftverket övergick i dåvarande Oy Kokkola Power Ab:s ägo år 2009.

2001 Startade Kokkolan Voima Oy:s kraftverk sin verksamhet på storindustriområdet.

2015 köpte Oy Kokkola Power Ab affärsverket Karleby Energis affärsfunktioner och namnet ändrades till Karleby Energi Ab.

2016 köpte Karleby Energi Ab Kokkolan Voima Oy.

Kraftverken producerar el, fjärrvärme och processånga.

Som bränsle i kraftverken används inhemska bränslen, vilka är torv och biobränslen (biobränslen = sågspån, bark och skogsenergi). Av det använda bränslet är cirka 34 % biobränslen.