Fråga innan du gräver!

Förfrågningar om kabelplacering eller beställning av kabelvisning ska göras minst fem vardagar före visning.

En kabelvisning är avgiftsbelagd, om visningen önskas på beställningsdagen eller därpå följande arbetsdag samt om samma kablar visas på nytt inom två veckor efter föregående visning. Visningsavgifterna finns i prislistan för tjänster.

Det kartutdrag som levereras över kabelplaceringen är i kraft två veckor, om inte annat har överenskommits, och utdraget ska förstöras efter avslutat grävningsarbete. Före en eventuell ny grävning ska en uppdaterad, ny karta skaffas.

Då du beställer en kabelvisning, visas Karleby Energi Ab:s fjärrvärmerör och stadens gatubelysningskablar samtidigt, förutom Karleby Energinät Ab:s kablar. Kom ihåg att en kabelvisning inte omfattar andra aktörers kablar, som t.ex. telefonoperatörers kablar, för vilka en separat visning bör beställas.

I nödfall, t.ex. vid ett akut vattenledningsläckage, är den kabelvisning som behövs för grävarbetet i anknytning till åtgärderna avgiftsfri.

OBS! Kabelvisningen är belastad under sommaren! I vårt område utförs mycket infrastrukturarbete i anslutning till el, fjärrvärme och speciellt fibernätet.

 

Beställ kabelvisning:

Tfn 040 806 5065 eller kaapelinnaytto@kokkolanenergia.fi

Frågor om kabelplacering:

tfn 040 806 5069 eller kaapelikartta@kokkolanenergia.fi