Användningen av värmefördelningscentralens differenstrycksregulator rekommenderas i vissa stadsdelar

Vi rekommenderar att fjärrvärmekunder använder värmefördelningscentraler som är försedda med differenstrycksregulator särskilt i stadsdelarna Yxpila, Stenängen, Kilsbäcken och Björkhagen.

Fjärrvärmenätets tryckskillnader varierar beroende på område. Tryckskillnaderna och variationsintervallerna är störst i närheten av Karleby Energis produktionsanläggningar. Genom att använda en värmefördelningscentral som är försedd med en differenstrycksregulator säkerställs fjärrvärmeanläggningarnas funktion och eventuella problem på grund av stora tryckskillnader avlägsnas.  

Obs! På Tullbacken och på området för tidigare travbanan får inga värmefördelningscentraler med differenstrycksregulator monteras eftersom områdets stomnät redan har en differenstrycksregulator.

I den uppdaterade kartan över fjärrvärmenätet har de områden ringats in där det rekommenderas användning av värmefördelningscentral med differenstrycksregulator. Se här den uppdaterade nätverkskartan.

Differenstrycksregulatorn säkerställer att styrventilerna fungerar med planerade funktionsvärden. Det här minskar reglersvängningar och förlänger på så sätt ventilernas/ställdonens användningstid. Också eventuella ljudolägenheter på grund av den stora tryckskillnaden avlägsnas.  

Om ditt hus värms upp med fjärrvärme behöver du inte reagera på saken. Om du däremot håller på att förnya värmefördelningscentralen eller bygger ett hus som värms upp med fjärrvärme bör du beakta bostadsområdet och köpa en värmefördelningscentral som redan har en differenstrycksregulator.

För mera information kontakta:

Jani Söderström fjärrvärmechef
Tfn 044 780 9291 eller jani.soderstrom@kokkolanenergia.fi

Timo Niemi fjärrvärmeplanerare
Tfn 050 443 5604 eller timo.niemi@kokkolanenergia.fi