Solpaneler kompletterar parets energi-effektiva boende

På taket till Antti och Kyllikki Rytiojas egnahemshus i Norra Hakalax har en solenergianläggning producerat el sedan augusti i fjol. Solpanelerna som installerades av Karleby Energi producerar el hållbart och ekonomiskt. Den bästa nyttan säger paret att de får när vattnet värms upp samtidigt som olika hushållssysslor utförs medan solpanelerna producerar energi.

Aurinkosahko-Rytioja.jpg

Snöfallet under sista veckan i april var inte precis vad solpanelägarna hade förväntat sig under det här skedet av våren. Fram till dess hade april emellertid varit en solig månad, vilket också märktes i Rytiojas högeffektiva 4,7 kilowatts solenergianläggnings produktion: 448 kilowattimmar under tre veckors tid.

– Under april kan vi sälja ungefär 50 procent av solpanelernas produktion, beroende på hur vi exempelvis schemalägger hushållssysslorna och hur vi drar nytta av produktionen i uppvärmningen av vattnet. Drygt 20 procent av vår totala elkonsumtion under april har vi täckt med egen produktion, trots att hälften av vår el sålts. Jag tycker det är ett rätt bra resultat, säger Antti Rytioja.

De som överväger att skaffa solpaneler är bland annat intresserade av att veta hur mycket solel de kan få utanför sommarmånaderna. Enligt Rytioja var det i praktiken ingen produktion alls i december och januari.

– I februari började systemet vakna till liv. En förutsättning var dock att panelerna inte täcktes av snö eller frost. Det rekommenderas inte att man avlägsnar dem mekaniskt, så man måste bara vänta på att solen ska smälta allt.

Aurinkosahko-seuranta-Rytiojat.jpg

I mars producerade systemet 258 kilowattimmar och exempelvis efter ibruktagandet i september i fjol 250 kilowattimmar, men i november endast 11 kilowattimmar. Totalt har kraftverket producerat 1,3 megawattimmar solel från och med mitten av augusti i fjol till slutet av april i år.

I en idealsituation är det bästa alternativet att rikta solpanelerna söderut.

– Våra paneler är lite mer i sydvästlig riktning så den bästa produktionstiden är om eftermiddagarna klockan 15–16. När det är en solig dag vaknar anläggningen upp redan runt sex på morgonen, men om kvällarna när solen gått ner sjunker produktionen överraskande snabbt. Vi har en stor björk på gården så produktionen går också ner när solen gömmer sig bakom björken. Det är med intresse jag väntar på sommaren varefter vi får noggranna uppgifter om produktionen på årsnivå. Jag gissar att siffrorna visar en återbetalningstid på ungefär 15 år.

DET GÅR ENKLAST för Antti Rytioja att följa med produktionen och läget på mobiltelefonen.

– Jag loggade in på hemsidan till växelriktarens tillverkare och uppgav grund- uppgifterna, såsom adressen för produktionsenheten och systemets effekt och laddade ner appen. Panelinstallatörerna kunde ha hjälpt mig göra det, men det var så enkelt att jag gjorde det själv.

Aurinkosahko-naytto.jpg

Rytioja säger att han är särskilt intresserad av att följa med systemets produktionseffekt i realtid, och därutöver kan han se energin på dygns-, månads- och årsnivå. Pildispayen på Karleby Energis elmätare visar å sin sida i realtid om elen som solpanelerna producerar säljs eller om paret Rytioja köper el.

Vid närmare betraktande finns det ett helt energisystem för småhus i Antti och Kyllikki Rytiojas hem och solelen är en del av helheten. En central del av helheten är OptiWatti som installerats i fastigheten och som möjliggör rumsspecifik optimering av uppvärmningen, men också gör det möjligt att infoga solelen i den smarta styrningen.

– I en app ser jag priset för elen per timme, och med OptiWatti kan jag enkelt bestämma till exempel om vi ska värma upp vattnet med el när priset den timmen är förmånligt eller om vi ska överföra vattenuppvärmningen till en tidpunkt när vi får solel från taket.

Och det här är inte allt.

– Utöver att vi med OptiWattis hjälp kan reglera temperaturen och tajma den direkta eluppvärmningen i den rumsvisa takvärmen, så har vi också en luftvärmepump och om vintrarna en braskamin och bakugn. Morgongröten och den övriga maten tillreder vi på vedspisen – vi har inte använt induktionsspisen på hela vintern. Det enda negativa är att det kan samlas sot på solpanelerna, vilket installatörerna också nämnde.

Genom att kombinera olika lösningar har paret Rytioja sänkt sin energiförbrukning rejält.

– De höga elpriserna i höstas skrämde upp oss för med de priserna skulle vi ha haft elräkningar på 2 000–3 000 euro i månaden. Tidigare hade vårt egnahemshus en elkonsumtion på 18 000–20 000 kilowattimmar om året, men lite beroende på hur sommaren blir kanske vi nu kommer under 10 000 kilowattimmar.

SOLEL är något som Antti Rytioja satte sig in i redan under sina verksamma år i energibranschen. Det var naturligtvis en stor hjälp i det skede som paret Rytioja beslutade sig för att skaffa egna solpaneler.

Aurinkosahko-Rytioja2.jpg

– Innan systemet togs i bruk måste vi säkerställa att det fanns en ledig 3-fassäkringsgrupp på säkringstavlan och se ut en lämplig plats för växelriktaren. En skuggig plats är bäst men det är ingen idé att placera den alltför långt borta för då kan matarkabeln bli för lång. Fastighetens takkonstruktioner är i bra skick så vi behövde inte göra något åt dem eller åt takmaterialet. Också förhållandena i omgivningen är av vikt när man funderar på var man ska installera solpaneler. Träd kan ge mycket skugga och det ska uppmärksammas när man planerar anskaffningen.

Rytioja tackar Karleby Energis installatörer för en proffsigt och snabbt genomförd installation. I efterskott tog Karleby Energi också kontakt för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

– Även om vi bara har ett knappt år bakom oss som användare så kan jag säga att det lönade sig att skaffa solpaneler. I dagens läge är det viktigt att gynna förnybar energi och i synnerhet om försäljningen av solelen prickar in höga timpriser så kan man till och med tjäna pengar på det.