Karleby Energi-bolagens resultatredovisning för år 2023

Energimarknaden normaliserades under år 2023

Den elektriska marknadsturbulensen från år 2022 började stabiliseras under våren 2023, och pristrenden för elektricitet stabiliserades. Kortsiktiga variationer fortsätter dock fortfarande. Under året orsakades prisfluktuationer bland annat av förseningen i igångsättningen av Olkiluoto 3 samt exceptionella väderfenomen. Störningarna avspeglades också i Karleby Energis elpris, som trots detta sjönk betydligt under året.

— Karleby Energis verksamhetsår 2023 var exceptionellt. Verksamheten är nu balanserad och vår blick är starkt riktad mot framtiden, säger Karleby Energis VD Kirsi Hautala. Karleby Energi är en central aktör som möjliggör utvecklingen av Karleby-regionen, fortsätter hon.

Ansvar och steg mot att främja en ren övergång

Våra centrala ansvarsmål är att säkerställa leveranssäkerhet och säkerhet. Som en del av ansvarstagandet utförs aktivt säkerhetsarbete av personalen, där över 600 rapporterade säkerhetsobservationer och rundor kan nämnas som detaljer. Vi har också lyckats minska våra koldioxidutsläpp från produktionen med över 21 % jämfört med föregående verksamhetsår. Jämfört med år 2016 har våra utsläpp minskat med så mycket som 73 %. Vi genomför den lågkolstrategi som styrelsen godkände år 2020, enligt vilken företagets koldioxidutsläpp från produktionen ska minskas med minst 80 % jämfört med nivån år 2020 senast år 2028. Vår strategi omfattar ett brett spektrum av åtgärder för att stödja vår egen, våra kunders och hela Karleby-regionens rena övergång. De mest betydande investeringarna för en ren övergång inkluderar byggstarten av en mottagningsstation för fast bränsle, en LNG-terminal och -nätverk. Utöver dessa genomför vi kontinuerligt investeringar för att upprätthålla driftsäkerheten.

Karleby Energi presenterar starkt ekonomiskt resultat

Koncernens omsättning för år 2023 ökade till 82 miljoner euro (2022: 72 M€) och koncernens resultat uppgick till +13,2 miljoner euro (2022: - 0,2 M€), vilket stärker företagets ekonomiska ställning. Skatter baserade på resultatet är cirka 4,8 miljoner euro. Dessutom möjliggör resultatet en utdelning enligt stadens budget på 3,5 miljoner euro till ägaren Karleby stad.

På bolagsstämman den 15 mars 2024 valdes en styrelse, med Jarmo Herronen (ordförande), Vuokko Kalliokoski, Marita Vuorinen, Ville Herlevi fortsätter som medlemmar och Ben Weizmann börjar som ny medlem. 

Blicken riktad mot framtiden

Kokkolan Sauna- ja Sähkölaitos, nuvarande Karleby Energi, firar sin 120-åriga resa år 2025. Företagets framtid påverkas betydligt av den positiva utvecklingen på Kokkola Industrial Park (KIP). Investeringar som främjar utvecklingen av Karleby-regionen pågår, och vi förbereder oss för framtida investeringar.

Bokslut 2023 Karleby Energi Ab >

Bokslut 2023 Karleby Energinät Ab >

Bokslut 2023 Kokkolan Voima Oy >