Många orsaker att välja fjärrvärme

Fjärrvärmen gjorde boendevardagen enkel för Karlebybon Marjo Hukari. Den ekonomiska inbesparingen i uppvärmningskostnader uppgår årligen till en betydande summa, och att byta ut oljevärme mot miljövänlig fjärrvärme är en ansvarsfull klimatgärning.

Över 35 000 Karlebybor är redan bosatta i fjärrvärmebostäder. Under de senaste tio åren har ungefär 500 enfamiljs- och parhus i Karleby bytt uppvärmningsform från olja till fjärrvärme. Det här motsvarar en minskad årsförbrukning på ungefär 900 000 liter lätt brännolja, vilket i sin tur motsvarar ungefär 2 300 ton CO2-utsläpp på årsnivå.

I julas firade Marjo Hukari sin första fjärrvärmejul i sitt hem i Halkokari. För de julfirande familjemedlemmarna innebar det här varm julstämning utan kallduschar.

– Varmvattnet räckte till alla gäster, fast alla duschade efter varandra, skrattar Hukari.
Under årens lopp har det inte alltid gått så smidigt. Marjo Hukari bor i ett parhus som byggdes på 1960-talet och utvidgades under det följande årtiondet, och bostäderna har separata uppvärmningssystem. Fram till slutet av fjolåret hade Hukari oljeuppvärmning och dessutom ackumulerande elvärme samt möjlighet till vedeldning.

– Om elvärmen stod på sommartid höll jag av ekonomiska skäl varmvattenberedaren bara delvis varm. Det innebar att det inte längre fanns varmt duschvatten om kvällarna om det var fler människor i huset. Det var den obekväma baksidan av att ha ett gammalt uppvärmningssystem.

MarjoHukari-KaukolammonAsiakastarina2.jpg

ATT ELPRISET av kända orsaker steg under fjolåret och att oljepriset följde samma exempel fick Marjo Hukari att ta sig en allvarlig funderare på byte av uppvärmningssystem. Det här var något hon funderat på flera gånger tidigare.

– Fjärrvärme verkade vara den enklaste lösningen, eftersom fjärrvärmenätet hade utvidgats till mitt grannskap. I september kontaktade jag Karleby Energi med önskemål om att förändringsarbetet skulle hinna genomföras före vintern. De uppskattade elpriserna och elräkningarna lät just då enorma och det fanns inga uppgifter om exempelvis ett pristak.

Lättnaden var stor när markarbetsgänget dök upp på gården med sina maskiner i början av december och det praktiska arbetet inleddes. Innan dess hade Hukari gått igenom arbetsplanerna och andra praktiska frågor med Karleby Energis experter.

– Allt gick galant. Tidtabellerna höll, även om den hårda kölden i ett skede fördröjde arbetet en aning. Det var också trevligt att arbetarna lämnade allt i ett snyggare skick än det såg ut när de kom. Veckan före jul kopplades fjärrvärmen på och det kändes nog härligt. Karleby Energi ringde också upp mig lite senare och säkerställde att allt fungerade som det skulle, berömmer hon.
 

"Fjärrvärme är en så enkel, jämn och bekymmersfri uppvärmningsform att jag nu med lugn i sinnet kan fokusera på att njuta av vardagen."


I EGENSKAP AV proffs på ekonomifrågor räknade Marjo Hukari naturligtvis noga ut de ekonomiska fördelarna med investeringen. Hon beviljades också 4 000 euro i NTM-centralens understöd som betalas till småhusägare som avstår från fossil uppvärmning. Hukari säger att hon skulle ha valt den här uppvärmningsformen också utan NTM-stödet. Nu var det ett välkommet tillskott.

– Fjärrvärmeanslutningen var förmånligare än jag hade förväntat mig. Jag kan inte ännu säga exakt hur mycket jag sist och slutligen kommer att spara in i uppvärmningskostnader eftersom det än så länge gått så kort tid och elpriset har växlat kraftigt. För januari månads del handlade det om en inbesparing på ungefär 150 euro jämfört med fjolåret, så på årsnivå talar vi i vilket fall som helst om tusentals euro. Det innebär också att återbetalningstiden för anskaffningen är kort, säger en nöjd Hukari. I källaren blir det mycket ledigt utrymme eftersom oljepannan och varmvattenberedaren på 2 000 liter inte längre behövs.

Under de första månaderna säger hon sig också ha märkt att man i praktiken kan glömma uppvärmningen.

– Fjärrvärme är en så enkel, jämn och bekymmersfri uppvärmningsform att jag nu med lugn i sinnet kan fokusera på att njuta av vardagen.