Elens ursprung

Fördelningen av energikällor och utsläpp år 2022 (preliminär):

Specifikt koldioxidutsläpp som uppkom av användning av fossila bränslen för elanskaffning för slutkundsförsäljning var 226,9 g/kWh. Vid produktionen av den el vi anskaffade uppkom använt kärnbränsle 1,34 mg/kWh. 

Beräkningen är preliminär och utgår från värden för residualmixen för 2021 som Energimyndigheten publicerat. Beräkningen preciseras när Energimyndigheten ger ut uppgifterna om residualmixen för 2022. Det här sker uppskattningsvis i juni 2023.