Elens ursprung

Fördelningen av energikällor och utsläpp år 2022:

Specifikt koldioxidutsläpp som uppkom av användning av fossila bränslen för elanskaffning för slutkundsförsäljning var 471,27 g/kWh. Vid produktionen av den el vi anskaffade uppkom använt kärnbränsle 0,60 mg/kWh. 

Beräkningen utgår från värden för residualmixen för 2022 som Energimyndigheten publicerat.