Arbetspraktik

Vi erbjuder mångsidiga möjligheter till arbetspraktik för studerande inom olika branscher. Under arbetspraktiken får du arbetserfarenhet inom den egna branschen och möjligheten att lära dig nytt i en uppmuntrande arbetsmiljö.


Ansök om en arbetspraktikplats

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Hurdan arbetspraktik söker du?

Obligatorisk

Ansökan och CV

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

Kort och tillstånd

Obligatorisk

Annat