Arbetspraktik

Vi erbjuder mångsidiga möjligheter till arbetspraktik för studerande inom olika branscher. Under arbetspraktiken får du arbetserfarenhet inom den egna branschen och möjligheten att lära dig nytt i en uppmuntrande arbetsmiljö.


Ansök om en arbetspraktikplats

Hurdan arbetspraktik söker du?

Ansökan och CV

Kort och tillstånd

Annat