Hur skall du göra då du köper eller säljer ett hus?

Då du säljer eller köper en fastighet, vänligen meddela vår kundtjänst följande uppgifter:

  • Datum för överföringen av anslutningen, flyttdatum för avläsning av mätaren.
  • Adress dit slutfakturan skall skickas (den gamla ägaren)
  • Den nya ägarens uppgifter
  • En kopia av uppgjort köpebrev, gåvobrev, bouppteckning, uppdelningsavtal eller annat dokument, i vilket finns uppgifter om överföring av el- och fjärrvärmeavtal eller överlåtelse av anslutning

Observera att anslutningar är lös egendom, och det är bra att de omnämns i antingen köpebrevet eller ett separat överlåtelsebrev.