Fastigheten saknar el helt och hållet

1. Vänta 3–5 minuter, eftersom elen kan återställas automatiskt, om felet är övergående.

2. Kontrollera fastighetens huvudsäkringar:

  • Det finns i allmänhet tre stycken huvudsäkringar. De kan vara på vinden, på ytterväggen eller på en stolpe i servissäkringslådan eller huvudcentralen. Huvudcentralen är den plats där elmätaren finns.
  • Du kan själv byta huvudsäkringarna, som finns i huvudcentralen.
  • I rad- och höghus kan kontroll av huvudsäkringar göras endast av en aktör som har fullmakt av disponenten, som t.ex. en fastighetsskötare, eftersom säkringarna finns utanför bostaden.
  • Genom säkringslockets glas kan du se om färgpunkten har lossat på en propp.
  • Färgpunkten i änden av proppen lossar inte alltid, även om en propp har gått, så det är säkrast att byta alla huvudsäkringar vid misstanke om ett fel. Du kan också söka felet genom att byta hela säkringar till olika säkringsplatser.
  • Kom ihåg att bryta strömmen via huvudbrytaren genom att vrida huvudbrytaren till 0-läge innan du byter säkring. Observera att det i huvudsäkringens säkringsbotten finns spänning, trots att säkringen är avlägsnad och huvudbrytaren är i 0-läge.

Ring felanmälningsnumret (06) 822 0800. Om hela bostadsområdet är utan el, vänta i lugn och ro, eftersom vi i allmänhet redan är medvetna om ett omfattande elavbrott och har hunnit sätta igång med reparationerna.