I fjärrvärmehem kan användningen av varmt vatten under elavbrott utgöra en fara

I värsta fall kan vattnet som kommer ur kranen vara över 100-gradigt

Eventuella elavbrott under vintern på grund av elbrist inverkar också på fjärruppvärmda hus. Eventuella korta elavbrott sänker knappast alls temperaturen inomhus, men i fjärruppvärmda hus kan varmt vatten som tappas ur en kran vara kokande hett under elavbrott. Det gäller att vara försiktig med användningen av varmt vatten också efter att elavbrottet är över.

I värsta fall kan vattnet som kommer ur kranen vara över 100-gradigt och det kokande vattnet kan orsaka brännskador. Fjärrvärmevattnets höga framledningstemperatur kan också skada plaströren

- Om värmefördelningscentralens reglerventil för varmt bruksvatten råkar vara öppen när elavbrottet börjar finns det risk för att det kommer kokande hett vatten ur kranen. Använd alltså inte varmt vatten under ett elavbrott. Man måste vara särskilt på sin vakt med familjens små så att de inte bränner sig på hett vatten, varnar Karleby Energis fjärrvärmechef Jani Söderström.

Efter ett elavbrott lönar det sig att kontrollera att fjärrvärmeutrustningen startar normalt. Om uppvärmningen inte startar efter ett elavbrott bör man kontakta disponenten / bolaget för fastighetsskötseln eller Karleby Energis felanmälningsnummer för fjärrvärme, tfn (06) 822 0600.