Förmånliga och mångsidiga elavtal

Karleby Energi erbjuder skräddarsydda elavtal och lösningar för företags olika behov. Hos oss får du utmärkt service av vår sakkunniga personal, med förståelse för företagens vardag.

Vi betjänar för ditt företags bästa!

Kontakta vår företagsförsäljning.
Via yritysmyynti@kokkolanenergia.fi eller per telefon.

Hanna Aholainen
försäljningschef
040-673 1755

Maria Kakkuri
(även på svenska)
försäljningssekreterare
044-780 9746

Jouko Haapoja
affärsverksamhetschef
044-780 9191