Vi betjänar i alla energiärenden som berör ditt företag!

Vi säljer tidsbestämda elavtal till företagskunder i hela Finland och till företagare i Karlebyområdet säljer vi alla våra elprodukter (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava).  Avtalens längd har tills vidare begränsats till högst slutet av 2025.

Vi kartlägger företagsspecifikt hurdant elavtal passar ert företags behov och strävar efter att minska riskerna som anknyter till energianskaffningen. Då kan företaget koncentrera sig på sin kärnkompetens utan mellanhänder.

Hos Karleby Energi får du personlig betjäning. Samma person betjänar dig under hela avtalsperioden!

Elavtal för företag >

Kontakta vår företagsförsäljning. Via yritysmyynti@kokkolanenergia.fi.