Vi betjänar i alla energiärenden som berör ditt företag!

På grund av den instabila elmarknaden kan vi för närvarande inte erbjuda företagsavtal.

Företagskunder kan ingå elavtal som erbjuds av Karleby Energi >

Kontakta vår företagsförsäljning. Via yritysmyynti@kokkolanenergia.fi.