Vi betjänar ditt företag i energifrågor!

Vi erbjuder elavtal till alla delar av Finland.

Vi kartlägger ditt företags behov och skapar ett elavtal som passar just er och som minskar riskerna vid energianskaffning. På så sätt kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet utan mellanhänder.

På Karleby Energi får du individuell service: samma expert betjänar dig under hela avtalsperioden.

 

Bekanta dig med alternativen och hitta den bästa lösningen för ditt företag

För små och medelstora företag (förbrukning 50–100 000 kWh per år)

1. Ett tidsbundet elavtal garanterar ett fast elpris under avtalsperioden och du vet alltid vad du betalar för din el. Vi skapar ett skräddarsytt avtal som baserar sig på ditt företags elförbrukningsprofil. Avtalet kan gälla i 6, 12 eller 24 månader. Avtalet kan inte ändras eller avbrytas mitt i avtalsperioden.

2. Börsel lämpar sig väl för både små och medelstora företag. Prissättningen är transparent och företaget kan eventuellt utnyttja dygnets förmånliga timmar för att uppnå besparingar. Ett börsavtal är ett elavtal som gäller tills vidare. Priset bildas genom ett spotpris som ändras varje timme, en marginal (0,44 cent/kWh, moms 0 %) och en grundavgift. Det medelpris på elenergi som uppges på förbrukningsfakturan beräknas baserat på summan av förbrukningen under månadens alla timmar. Elprodukten kan bytas ut med en uppsägningstid på 14 dagar.

Som vår företagskund kan du med en liten tilläggsavgift köpa el som producerats med olika energikällor, såsom miljövänlig vattenkraft, bio- eller kärnenergi. Du får också ett certifikat som visar för dina kunder att den el du använder är koldioxidfri och samtidigt miljövänlig.

Begär en offert!

För stora företag (förbrukning över 100 000 kWh per år)

För stora företag erbjuder vi skräddarsydda avtal som motsvarar era specialbehov. Vi skapar en offert som motsvarar era behov och erbjuder fyra olika avtalsmodeller så att ni kan hitta just den lösning som passar er.

Elavtal för stora företag 

Ta kontakt så hjälper vi dig att hitta ett avtal som passa ditt företag: yritysmyynti@kokkolanenergia.fi.