För media

Pressmeddelanden

Alla Karleby Energis pressmeddelanden publiceras på Aktuellt-sidan.

Intervjuförfrågningar och kontakt

Personal- och kommunikationschef
Leena Kinaret, tfn 044-780 9750 / leena.kinaret@kokkolanenergia.fi

Försäljningssekreterare
Maria Kakkuri, tfn 044-780 9746 / maria.kakkuri@kokkolanenergia.fi

Logotyper

Ladda ner Karleby Energi Ab:s logotyper.

Karleby Energi Ab (logotyp)