För media

Pressmeddelanden

Alla Karleby Energis pressmeddelanden publiceras på Aktuellt-sidan.

Intervjuförfrågningar och kontakt

Försäljningssekreterare
Maria Kakkuri, tfn 044 780 9746 / maria.kakkuri@kokkolanenergia.fi

Logotyper

Ladda ner Karleby Energi Ab:s logotyper.

Karleby Energi Ab (logotyp)