Elavtal för företag


Havu – grönt elavtal för företag

Värdesätter du lokal företagsamhet och är miljöfrågor viktiga för ditt företag? Också anskaffningen av el kan vara en värdegrund och därför kan alla våra företagsavtal med en liten tilläggsavgift fås som ett grönt Havu-elavtal.

Vi ger er också certifikatet för grön el som erkännande för det miljövänliga valet. Karleby Energis gröna elenergi har certifierad GO-ursprungsgaranti. Det europeiska GO-certifikatet är ett bevis på att man vid produktionen av den el som företaget använder enbart har använt förnybara energikällor.

Med Havu-elavtalet kan du vara säker på att det i produktionen av den el som ditt företag använder enbart används lokal skogsenergi från Mellersta Österbotten och som omvandlas till el i Karlebys egna anläggningar. Havu-elavtalet stöder också de lokala företag som ingår i vår kedja av leverantörer, allt från skogen till produktionsanläggningen.

Lämna en begäran om kontakt eller begär en offert så vi kan hitta dig en konkurrenskraftig lösning för ditt företags elbehov. Vi kontaktar dig på det sätt du önskar!


Elavtal med fast pris för företag

I avtal med fast pris ändrar priset inte under hela den tid som avtalet är i kraft. Avtalet kan gälla 12-36 månader. Då är det lätt att budgetera energikostnaderna eftersom man vet exakt hur mycket elen kostar under denna tid.

Avtalet passar bäst små och medelstora företag som vill säkerställa ett stabilt och pålitligt elpris t.o.m. för flera år framöver.

Vill du veta vilket fast pris på el ditt företag kan ha i flera år framöver?

Lämna en begäran om kontakt så berättar vi mera


Börselavtal för företag

Välj Börselavtalet om du vill decentralisera köprisken som föranleds av ändringarna i elpriset. Elpriset binds i allmänhet decentraliserat enligt marknadssituationen. Kundens elfaktura bestäms enligt bindningen av elpriset samt timförbrukningen.

Avtalet passar bäst företag vilkas elförbrukning är över 500 MWh i året. Vid behov utreder vi elförbrukningen för er.

Vill du veta mera om hur ditt företag kan spara i elkostnader med hjälp av Börselavtalet?

Lämna en begäran om kontakt


Reilu Kumppani-elavtalet för företag

Det här har ditt företag väntat på! Vi slår samman priserna på två markandsprissatta elprodukter till förmån för ert företag. Reilu Kumppani-elavtalet minskar företagets prisrisk och anskaffningsmarginal genom att fördela elanskaffningen i olika produkttyper. Slutresultatet är ett lätt och rättvist elavtal, helt enligt namnet.

Avtalet passar bäst stora och medelstora företag som kan binda elpriset långt in i framtiden. Avtalet görs mellan Karleby Energi och företaget, varvid företaget inte längre behöver mellanhänder i elanskaffningen.

Vill du veta hur ditt företag kan dra fördel av Reilu Kumppani-avtalet?

Ta kontakt och fråga mera


Timspot–elavtalet för företag

Välj Timspot-avtalet för ditt företag om du vill dra nytta av de timvis varierande priserna på börsel och styra din elförbrukning så att du utnyttjar de timmar av dygnet som är förmånligast. Elpriset baserar sig på Finlands områdespris på Nord Pools Elspot-marknaden. Priset bestäms timme för timme enligt faktisk efterfrågan och utbud, därför kan priserna ibland variera mycket under ett dygn.

Timspot är ett flexibelt avtal som lätt kan bytas till en annan avtalstyp om du så vill. Avtalet har en transparent prissättning, i spotpriset tilläggs bara vår förmedlingsprovision som är mycket konkurrenskraftig.

Avtalet passar bäst företag som kan inverka på tidpunkten de använder el eller företag som har möjlighet att följa med marknadspriserna och har risktålighet vad gäller variationer i elpriset.

Vill du veta om Timspot-avtalet passar ditt företag?

Lämna en begäran om kontakt

Tag kontakt med vårt företagsförsäljningsteam: