Fjärrvärme för nybyggare

Du som bygger i Karleby! Bli också du en nöjd fjärrvärmekund och välj lätt och behändig fjärrvärme till uppvärmningsform i ditt hem. Fjärrvärme är miljövänligt och produceras nära för tiotusentals Karlebybor.

Ladda ner broschyren om fjärrvärme för nybyggare >

Varför fjärrvärme?

DRIFTSÄKERT

Fjärrvärme är en bekymmersfri och enkel lösning för uppvärmning av hemmet. Du behöver inte fundera på uppvärmningens tekniska detaljer utan kan koncentrera dig på att njuta av enkelt och bekvämt boende. Som fjärrvärmekund hos Karleby Energi hjälper vi dig med alla uppvärmningsproblem dygnet runt. Felservicenumret betjänar 24/7.

MILJÖVÄNLIGT

Fjärrvärme produceras huvudsakligen vid biobränsledrivna samproduktionskraftverk som producerar både el och värme i Karleby storindustriområde. Samproduktion av el och värme minskar miljöbelastningen och klimatkonsekvenserna. Med hjälp av fjärrvärmenätet är det möjligt att distribuera förmånlig och ren värmeenergi som producerats på olika sätt. En betydande del av fjärrvärmen produceras av spillvärme som uppstår genom processerna i storindustriområdet. Inom den nära framtiden kommer andelen spillvärme i fjärrvärmeproduktionen att växa ytterligare.

FÖRMÅNLIGT

Den fjärrvärme som produceras och erbjuds av Karleby Energi är bland den förmånligaste i Finland. Den investering som man måste göra för att få fjärrvärme är också liten jämfört med andra uppvärmningssätt. I ett småhus utgör priset vanligtvis endast en tredjedel av priset på jord- eller bergvärmepumpsystem.

Månatliga brukskostnader för fjärrvärme

Karleby Energis fjärrvärmepris är bland de förmånligaste i Finland. Med fjärrvärme är uppvärmningskostnaderna för ett egnahem i genomsnitt 128 €*

* Beräknat enligt en genomsnittlig fjärrvärmeförbrukning på 18 000 kWh/år för ett egnahemshus, inklusive uppvärmning och energibehov för varmt bruksvatten. I beräkningen användes Karleby Energis fjärrvärmepriser för 2023.

Fjärrvärmeanordningar och -anslutning med förmånligt kreditavtal och bekymmersfritt underhåll

Byggaren av ett nytt småhus kan skaffa en fjärrvärmeanslutning och värmefördelningscentral (2-krets) genom förmånlig delbetalning. Arrangemanget omfattar byggande av anslutning samt installation och ibruktagning av värmefördelningscentral. Under lånetiden (avtalsperioden) svarar Karleby Energi för allt i anslutning till värmefördelningscentralen, såväl underhåll som eventuella reservdelar. I avtalsperioden för lånetiden ingår även kontroll av anordningen vartannat år samt en rapport över åtgärderna. Samtidigt säkerställs att uppvärmningen fungerar som den ska.

Du kan också köpa fjärrvärmeanslutningen och värmefördelningscentralen till ett engångspris. Fråga mer av Jani eller Timo! 

Ladda ner broschyren om fjärrvärme för nybyggare >

FRÅGA MER:

Jani Söderström
fjärrvärmechef
tfn 044 780 9291
jani.soderstrom@kokkolanenergia.fi

Kreditavtal för 12 år
Finansieringens ränta 1,5 %

MÅNADSAVGIFT:
Anordning och anslutning

59,95 €/mån

inkl. moms 24 %

Avtallsvillkor:

  • Kreditperiod 12 år avbetalning med
    59,90 €/mån.
  • Du kan avsluta kreditavtalet när som helst genom att betala det återstående lånet