Tandempraktikanterna kommer med en fläkt från stora världen

Allt fler företag anställer utländsk arbetskraft. Mehreen Khan och Viivi Turunen och avlägger internationell arbetspraktik vid Karleby Energi. Praktikperioden har redan bjudit på många framgångar och värdefull erfarenhet för alla inblandade.

Finlands näringsliv bedömer att Finland kommer att behöva uppemot 200 000 nya utländska anställda. I Export expert-projektet, som yrkeshögskolan Centria står bakom, har man satsat på att utveckla företagens internationella rekryteringskompetens. Också Viivi Turunen och Mehreen Khan hittade sin praktikplats genom projektet. Praktiken görs genom en tandemmodell där den ena praktikanten är en engelsktalande, internationell studerande och den andra en finsktalande inhemsk studerande.

– BBA-studerande Viivis och magisterstuderande Mehreens arbete omfattar intern och extern kommunikation samt marknadsföring under handledning av undertecknad. Arbetet skräddarsys så det motsvarar deras kunskaper och tidigare erfarenheter. Vårt mål är att erbjuda praktikanterna en inspirerande miljö så de får tillämpa sitt kunnande i en autentisk affärsverksamhetsmiljö, berättar kommunikations- och marknadsföringsexperten Susanne Starck vid Karleby Energi.

Det sägs att språkkunskaper är inkörsporten till ett företags internationalisering. Enligt Starck är det viktigt att språkkunskaperna inte är ett hinder för att anställa en kompetent arbetstagare.

– Om till exempel introduktionen görs på engelska möts man ofta halvvägs, eftersom engelska sällan är någonderas modersmål. Också i det avseendet får vår personal värdefull erfarenhet av att arbeta med framtidens experter i en internationell arbetsmiljö.

– Jag har också lagt märke till att det inte är personalen som utgör ett hinder för att anställa internationella experter, utan det är de stela strukturer som företag som grundats i en totalt finsk företagskultur har skapat. Eftersom företagsstrukturerna skapats av människor så måste de utvecklas med tiden och därmed möjliggöra att företagen kan vara framgångsrika i framtiden, fortsätter Starck.

Tandem-harjoittelijat-2.jpg

Kommunikations- och marknadsföringsexperten Susanne Starck (till vänster) vid Karleby Energi har varit mer än nöjd med tandempraktikanterna Mehreen Khans och Viivi Turunens kompetens och initiativförmåga.

AV TANDEMPRAKTIKANTERNA kommer Mehreen Khan från Pakistans huvudstad Islamabad och har förutom i Finland redan hunnit skaffa sig internationell arbetserfarenhet i bland annat Mellanöstern.

– Arbetspraktiken vid Karleby Energi är en värdefull erfarenhet av många orsaker. Även om jag bott och studerat i Finland så är det först nu som jag konkret får jobba med finländare och får en inblick i det finländska arbetslivet.

– Tidigare har jag arbetat med människor av olika nationaliteter i olika kulturer och det finländska arbetslivet skiljer sig totalt från det. Här har människorna mer tid att lyssna på dig och det har varit fint att från allra första dagen uppleva att jag varit välkommen på arbetsplatsen. Det har känts som om jag verkligen haft nytta av min kompetens eftersom alla gärna besvarat mina frågor när jag behövt olika uppgifter. Jag hade hört att finländare är blyga, men jag har också blivit imponerad av hur alla hälsar på alla.

Vilka tips vill hon ge andra internationella studerande baserat på de erfarenheter hon fått i Finland?

– Alla länder har sin egen kultur, också i arbetslivet. Det är viktigt att sätta sig in i den och beakta kulturella faktorer i sitt arbete, acceptera och respektera dem. Samtidigt ska man försöka bidra med sina egna styrkor och sitt eget kunnande i arbetsgemenskapen. En utländsk arbetstagare ser på allt med andra ögon och ställer frågor som kan vara lärorika för företaget. Dessutom ska praktikanterna agera så att de studerande som följer dem i fotspåren kan få samma möjlighet som de själva fått, säger Mehreen Khan.

Också Viivi Turunen, som kommer från Nivala och numera bor i Karleby, säger att hon är glad över praktiken vid Karleby Energi som gett henne mycket vägkost inför arbetslivet.

– Hittills hade jag tvivlat på om jag skulle klara av att jobba på engelska. Praktikperioden visar att jag klarar av det och den ger mig också många nya möjligheter på arbetsmarknaden. Även om jag inte åker utomlands för att jobba så vågar jag efter det här söka också sådana arbeten i Finland som kräver engelska, säger Turunen.

Praktiken ger också studerande ett tillfälle att få in foten i företaget som möjliggjort praktiken. Praktikperioden kanske får en fortsättning som ett sommarjobb eller som ett slutarbete som den studerande gör för företaget i fråga.

Sök praktikantplats