Karleby Energi och SähköWaasa Oy ansvarar för underhållet av trafikljusen i Karleby

Det är flera olika organ som administrerar och underhåller trafikljusen i Karleby. Karleby stad äger 82 procent och Fintraffic Oy 18 procent av trafikljusen i Karleby. En del av ljusen är delägda.

Enligt avtal administrerar Fintraffic Oy trafikljusen på Hamnvägen mellan Bredviksvägen-Energivägen, RV8 i sin helhet och RV13/Heinolankaari, medan Karleby stad administrerar de övriga trafikljusen och Karleby Energi svarar för underhållet av dem. För underhållet av trafikljus som administreras av Fintraffic Oy ansvarar åter Sähköliike SähköWaasa Oy.

SähköWaasa Oy och Karleby Energi ansvarar för trafikljussystem samt för infrastrukturens tekniska underhåll vad gäller de trafikljus de är underhållsansvariga för.

Karleby Stads tekniska servicecenter samt Fintraffic Oy beslutar om nya trafikljus och om reparation av befintliga trafikljus.

För åskådlighetens skull har vi gjort en karta, för våra kunder av vilken trafikljusens underhållsansvar framgår.

Om det är något man vill anmärka på vad gäller trafikljus som Karleby Energi är underhållsansvarig för kan man skicka ett meddelande till adressen liikennevalot@kokkolanenergia.fi eller i brådskande fall ringa upp vår kundtjänst tfn, 0800 050 60.

Om anmärkningarna gäller trafikljus som SähköWaasa Oy är underhållsansvarig för, ska man kontakta service@sahkowaasa.fi eller i brådskande fall ring tfn. 040 045 5596.