Fakturering

Elfakturans slutsumma består av tre delar: elöverföringspriset, elenergins pris och skatter. I allmänhet bildar varje del ungefär en tredjedel av elens totala pris, men de kan variera beroende på förbrukningsplats och förbrukning.

Du kan beställa elfakturan eller fjärrvärmefakturan som e-faktura, e-postfaktura eller som pappersversion. Alla dina egna fakturor syns i kundportalen Kompassen. Om du vill gå in och titta på fakturor som skapats före juni 2021 kan du kontakta kundtjänsten.

Du kan välja endera en eller två månader till faktureringsintervall. Om du vill ändra på faktureringsintervallen kan du kontakta kundtjänsten.

Bekanta dig med anvisningarna om hur fakturan ska avläsas >

Varför får jag elräkningar från två olika energibolag?

Om två olika energibolag sänder dig varsin faktura för samma tidsperiod handlar det om att du har konkurrensutsatt din el. Du köper alltså din elenergi från en annan försäljare än det bolag som distribuerar din el. Då får du en faktura för elenergin och en för elöverföringen. Om du köper elen och överföringen från samma bolag, faktureras de på samma faktura.

avbrottskartan kan du kontrollera om din fastighet ligger på Karleby Energinäts område.

Ta kontakt före förfallodagen om pengarna inte räcker till elräkningen

Om man har tillfälliga svårigheter att betala elräkningen är det viktigt att kontakta Karleby Energis betalningsövervakning före fakturans förfallodag.

- För att en betalningsplan ska kunna göras upp måste man ta kontakt före fakturans förfallodag. I allmänhet kan vi förhandla oss fram till en lösning vid tillfälliga betalningssvårigheter, säger Karleby Energis huvudbokförare Johanna Palokangas.

Om hushållet har större problem med ekonomin och skulder kan man be om hjälp av Garantistiftelsen eller en statlig rättshjälpsbyrå. Exempelvis vid Garantistiftelsens Skuldlinje och Chatt kartläggs kundens ekonomiska situation och skuldsättning samt diskuteras möjliga alternativ såsom en betalningsplan, stöd eller understöd. På samma sätt hjälper rättshjälpsbyråns skuldrådgivning kunden att gå igenom olika alternativa lösningar samt hjälper med att ingå betalningsavtal.

Fick du en betalningspåminnelse?

Det är inte bara Karleby Energi som skickar brev om betalningspåminnelse utan också vår samarbetspartner Sergel Oy som delvis ansvarar för indrivningen. Om du har något att fråga om betalningspåminnelsen kan du kontakta den som har skickat brevet om betalningspåminnelse.

Sergels kundservice

Tfn 0200 13113
asiakaspalvelu@sergel.com
Contact Center/ Kundservicen betjänar må-fr 8–18
Sergel Oy Omat Sivut-palvelu (24/7)

Karleby Energis kundtjänst vad gäller betalningsövervakning

Tfn 0800 050 65 (kl. 10-16)
maksuvalvonta@kokkolanenergia.fi